MyFondia VirtuellaJuristen
Emma Ljungqvist
Senior Legal Counsel
Kontakt information
emma.ljungqvist@fondia.com
+46 768 93 67 87
Göteborg
Kompetens & Erfarenhet