MyFondia VirtuellaJuristen
Cecilia Stockmarr
Senior Legal Counsel
’’

Jag valde Fondia främst för att Fondia är en föregångare i den meningen att Fondia vill förändra och modernisera juristbranschen i syfte att möta den moderna kundens behov. Med en gedigen bakgrund som bolagsjurist inom flera olika branscher är jag van vid att avgöra vilka dessa behov är och kan arbeta brett med olika typer av affärsjuridiska frågor och uppdrag. Min övertygelse som jurist är att så långt möjligt arbeta proaktivt och att kalkylera affärsmässiga risker snarare än att släcka bränder.

Utanför arbetstid möter jag dig gärna i en tennismatch!

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet