MyFondia VirtuellaJuristen
Anneli Rönn
Senior Legal Counsel
’’

Sedan min juristexamen har jag hunnit prova på olika typer av arbetsplatser såsom domstol, försäkringsbolag, Skatteverket och advokatbyrå. Den största delen av tiden har jag arbetat som bolagsjurist på ett kreditupplysningsföretag, där jag hade förmånen att få ägna mig åt alla de typer av juridiska frågeställningar som ett företag inom informations- och finansbranschen behöver hantera i sin verksamhet, med störst fokus på dataskydd (privacy) och kommersiella avtal. Det har gett mig en bra förståelse för vad företag har för utmaningar i sin vardag samt en vana att kommunicera med befattningshavare inom varierande områden och på alla nivåer.

Efter lång tid som den enda bolagsjuristen är det roligt att vara en del av ett team på en modern affärsjuridisk byrå med rätt tänk. Här på Fondia får jag hjälpa fler företag inom vitt skilda branscher med deras juridiska utmaningar i sin strävan att göra bättre affärer.

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet