MyFondia VirtuellaJuristen

Shell är ett stort företag och på ett globalt plan har vi egna bolagsjurister, men vi behöver också lokal juridisk hjälp eftersom vi inte har en bolagsjurist i Sverige. Vi har valt Fondias juristavdelning-tjänst där Fondia sköter våra ärenden för vår räkning. Det är som att ha en jurist i rummet bredvid och fungerar på samma sätt.

Processen med Fondia startade med uppföljning av den lokala lagstiftningen. Fondias jurister upprätthåller ett register och rapporterar om sådana förändringar i lagarna som vi bör känna till. Vi får därutöver även internt juridiskt stöd i stor omfattning.

Vår affärsverksamhet handlar mycket om avtal och vi har våra egna standardavtal, men vi måste se till att det inte uppstår konflikter med den svenska lagstiftningen. Det förekommer olika sorters avtal, till exempel kund-, agent- och arrendeavtal. Det ingår även strategisk rådgivning i arbetet eftersom Fondia formulerar avtalsklausulerna.

Samarbetet med Fondia är prickfritt. När jag kontaktar dem får jag svar, om inte omedelbart, så senast nästa dag – det är både snabbt och flexibelt. Jag är en nöjd kund.

När något uppstår måste jag kunna ställa en snabb fråga och även få ett snabbt svar. Fondias jurister levererar definitivt detta. Det är exakt vad jag behöver då jag vill inte använda  min tid till att undra hur jag ska gå till väga med dessa saker. Servicen måste fungera smidigt. Det är som att smörja motorn.

Vårt kontrakt med Fondia grundar sig på en fast avgift. Vi har en viss arbetsinsats till vårt förfogande så jag vet den månatliga kostnaden, vilket underlättar planeringen av budgeten. Om det vore en tillfällig jurist, kunde det uppstå en otrevlig överraskning när räkningen trillar in.

Kenneth Sjödahl
Verkställande direktör
Shell Sweden Aviation AB
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!