MyFondia VirtuellaJuristen

Det hela började med att vi behövde hjälp med ett par tolkningar av några gamla, otydliga och dåligt skrivna avtal. Dessutom var situationen något delikat då parterna tidigare varit väldigt oense. Fondia klev då in processen och la upp en strategi för oss då vi ville utveckla de rättigheter vi tyckte oss rätt ha till i ett 20 år gammalt uselt skrivet avtal. Det Fondia gjorde överträffade mina vildaste förväntingar. Och sedan dess har vi fortsatt att arbeta med varandra. Det ska även tilläggas att det här var ett välkänt projekt där många välrenommerade jurister försökt och misslyckats.

I Junibackens verksamhet behöver vi främst juridisk hjälp gällande avtalsrätt. Då vi arbetar mycket med rättigheter till bland annat böcker, sagofigurer, teater och musik blir det väldigt mycket tolkningar. Alla olika typer av rättigheter som uttrycks i avtalsform är ofta svåra för en lekman att förstå sig på. De är dåligt skrivna och dessutom många gånger ofullständiga. Vilket i sin tur kan leda till tvister. Där är Fondia otroligt skickliga på att reda ut bakgrunden till varför avtalet har skrivits och vilka intentioner det har. Genom sättet de jobbar på skapar de ett utrymme mellan parterna för att hitta en lösning. De är helt enkelt duktiga på det.

Jag har 20 års erfarenhet av olika jurister. Det har aldrig handlat om att sätta kunden i centrum vilket gör att man känner sig utanför ett område som är svårt nog ändå. Och då blir det missförstånd, frustration och rätt sällan en lösning som är bra för båda parter. Det som slår mig av Fondia är att det är en väldigt modern och professionell firma som sätter mina behov främst.  Det är alltid jag som kommer först. Det är jag som är viktig. Och de anstränger sig för att förstå min situation och vad jag behöver för att kunna göra mitt jobb. Det är nog första gången som jag har upplevt med en jurist. Jag känner att de använder tiden effektivt. Jag känner att jag får ut mycket av mina pengar. Och jag känner att vi förstår varandra vilket i längden ger mig trygghet.

Björn Edlund
Fd. verkställande direktör
Junibacken
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!