MyFondia VirtuellaJuristen

Fondia stöttade inledningsvis Blueairs försäljningsorganisation i avtalsprocesser med externa partners, men samarbetsförhållandet har fördjupats, och numera bistår Fondia även Blueairs produktutvecklings- och produktionsteam i avtalsförhållanden till säljare och leverantörer.

Förhållandet till Fondia är mycket nära, och juristerna på Fondia arbetar som om de var våra interna resurser. De stöttar flera olika team, närmast inom försäljning och produktutveckling, och hanterar varierande dagliga juridiska ärenden på ett okomplicerat och personligt sätt. De är insatta i vår affärsverksamhet och vi behöver inte briefa dem.

Vi arbetar med Fondia dagligen och vi är mycket nöjda med det stöd vi får. De känner oss väl eftersom de har rollen som vår juristavdelning. Juristerna på Fondia är mycket professionella och de har god insikt i internationell affärsverksamhet, vilket är till stor fördel för Blueair.

Jonas Holst
International Sales Manager
Blueair AB
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!