MyFondia VirtuellaJuristen

Vi planerade att överlåta ett dotterbolag i Finland och bestämde oss för att låta Fondia sköta uppdraget. Vi hade redan ett långvarigt samarbete med Fondia och de kände oss väl. Vi ville också ha en juridisk byrå som har ett praktiskt sätt att arbeta så att vi kunde få ett helt team att arbeta med oss.

Samarbetet med Fondia fungerade mycket bra och atmosfären var öppen. Vi hade några smärre motgångar i början men vi redde ut dem. Fondias jurister var mycket proaktiva och affärsinriktade och arbetssättet var därtill inriktat på att hitta lösningar. De fanns där för oss när vi behövde dem. Vi fick inte enbart juridisk rådgivning, utan också råd gällande hela förhandlingssituationen.

Det var en bra matchning. När jag väljer affärspartner, vill jag att förhållandet ska vara balanserat. Fondia är inte den största juridiska byrån, vilket gör att vårt företag är tillräckligt viktigt för dem. Fondias jurister är väldigt praktiskt sinnade och har en okonstlad attityd. De är mycket samarbetsvilliga och deras juridiska kompetens är mycket god. De vet även när det kan vara dags att ta in utomstående expertis, och har med andra ord gott omdöme i sådana frågor.

Pelle Bourn
Ekonomidirektör
Aditro Holding AB
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!