MyFondia VirtuellaJuristen
30 AUGUSTI 2016

Vem förmedlar kommunikationen? – Kommunikationsverkets tolkningar

”Andra förmedlare av elektronisk kommunikation” heter en ny aktörsgrupp som från och med år 2015 tagits med i informationssamhällsbalkens bestämmelser om dataskydd och informationssäkerhet. Lagen kräver att alla tjänstleverantörer som förmedlar elektronisk kommunikation ska se till att användarnas sekretess och kommunikation beskyddas.

Förpliktelsen att värna om privatlivet hos tjänstens användare har utvidgats så att det gäller alla tjänster som förmedlar andras kommunikation. Det kan alltså också vara så att kommunikationen mellan användarna bara är en av tjänstens många egenskaper.

Enligt kommunikationsverkets ställningstagande räknas det till exempel som ett sätt att förmedla kommunikation när träfftjänster på internet erbjuder användarna möjligheten att chatta. Den här kommunikationsmöjligheten mellan träfftjänstens användare är ändå bara en av tjänstens egenskaper.

Enligt kommunikationsverkets tolkning räknas också tillhandahållandet och underhållet av Wilmas tjänster som förmedling av kommunikation. Wilma är alltså en tjänst som avsetts för kommunikation mellan lärare och föräldrar. Likaså räknas de som erbjuder appar och tjänster för kommunikation inom idrottsföreningar eller idrottslag som förmedlare av kommunikation. Här handlar det om tjänster som erbjuder möjligheten att förmedla information eller meddelanden mellan lagens medlemmar eller till exempel mellan vårdnadshavare och tränare. Enligt kommunikationsverkets tolkning förutsätter kommunikation mellan användarna inte nödvändigtvis ens tvåsidig kommunikation (det vill säga, användarna har inte nödvändigtvis möjligheten att direkt svara på meddelandena).

Det kan kanske komma som en liten överraskning att rollen som förmedlare av kommunikation enligt kommunikationsverkets tolkning kan förlängas så långt som till att täcka också andra WLAN-tjänster än de som teleoperatörerna erbjuder. Det här kan exempelvis vara fristående kaféers WLAN-nät.

Förmedlare av kommunikation är oftast, på grund av sin roll, tvungna att behandla såväl meddelanden som förmedlingsuppgifter så att tjänsterna ska fungera och så att fel- och problemsituationer kan redas ut. I praktiken kan tjänstleverantören behandla kommunikation mellan användarna och tillhörande förmedlingsuppgifter enbart med användarens lov eller med stöd av lagen. Dessutom borde kommunikationen och uppgifterna om den skyddas så att ingen utomstående kan läsa eller förändra uppgifterna.

Det återstår att se hur företagen klarar av den här paragrafdjungeln och de nya kraven på dataskydd och informationssäkerhet som det innebär. Den här utvidgningen av dataskydds- och informationssäkerhetskraven, som gör att kraven också gäller annan förmedling av kommunikation, är förresten tills vidare i bruk endast i Finland (inte i övriga EU-länder).