MyFondia VirtuellaJuristen
27 APRIL 2020

Säkra din investering och bygg värde - kom igång med varumärkesövervakning

Du har precis lyckats skapa en logotyp och ett namn som perfekt fångar utseendet och känslan som är rätt för ditt företag. Därefter säkrade du dessa varumärken, som låter dig stå ut på marknaden, genom framgångsrika registreringar i de territorier som är relevanta för ditt företag. Nu tänker du förmodligen att du inte behöver ta itu med den här frågan igen förens du behöver förnya varumärkesregisteringarna igen om tio år.

Du kryssar ivrigt, med en storslagen gest, bort frågan från den långa att göra-listan.

Stop right there!

Vi kan försäkra er om att även om vi, precis som alla andra, älskar en tom att göra-lista, så är detta ett dåligt förhållningssett i detta fall. Det är nämligen så att många länders patent- och varumärkeskontor helt enkelt inte utför några kontroller under själva varumärkesregistreringsförfarandet gällande tidigare existerande varumärken. I dessa länder är det ofta istället tänkt att rättighetsägarna till de äldre varumärkena själva ansvarar för att övervaka nya varumärkesregistreringar och motsätta sig dem vid behov. Detta kan dock vara både svårt och krävande i den mån man inte besitter de rätta verktygen och inte sällan är det svårt att bedöma om ett varumärke kan vara ett hot för ditt företags verksamhet eller inte.

Tidsaspekten är av yttersta betydelse i den mån ansökningar för eventuellt motstridiga nya varumärken lämnas in av en annan person eftersom det finns strikta tidsfrister för att invända mot dessa. En tidig upptäckt av en sådan ansökan kan därför vara skillnaden mellan ifall ditt företags kanske mest viktiga tillgång kan användas så som tänkt eller ej. Detta då användning och registrering av motstridiga varumärken hindrar ditt varumärke från att uppfylla dess absolut viktigaste funktion, vilket är att skapa särskiljningsförmåga för ditt företag från andra liknande typer av varor eller tjänster. Om ett annat företag börjar sälja liknande produkter med hjälp av ett liknande varumärke är det uppenbart att konsumenten kan komma att bli förvirrad och av misstag köpa det konkurrerande företagets produkter istället för dina. Detta trots att det är ditt företag som har gjort sig känt för sin kvalité, sitt värde, eller någon annan unik egenskap. Därför uppmanar vi dig som företagare att agera preventivt genom att övervaka den relevanta marknaden för potentiellt riskabla varumärken för att undvika att frukten av din investering övergår till andra företag.

Hur söker du efter varumärkesintrång och övervakar din portfölj?

Fondias globala IPR- & Tech team hjälper gärna till för att göra livet lite enklare. Fondia har tillgång till en uppsjö av kraftfulla verktyg för varumärkesövervakning som vi kan använda både för att göra er varse om eventuella risker, men även för att avgöra hur ni bör agera i den mån tredje part inkräktar på era varumärkesrättigheter. Vi erbjuder vår övervakningstjänst för en årlig fast kostnad som viktas utifrån antalet övervakade varumärken, oavsett antalet tillfällen vi avrapporterar till er.

Utnyttja möjligheten att tidigt upptäcka potentiella intrång och övervaka konkurrenter med vår varumärkesövervakningstjänst.

Tveka inte på att kontakta oss för mer information och en 15-minuters portföljkonsultation.