MyFondia VirtuellaJuristen
10 FEBRUARI 2016

Varför ska du köpa din juristavdelning som en flexibel tjänst?

We law your business. Så låter Fondias slogan och under dessa ledord jobbar vi för att ge varenda en av våra kunder det bästa juridiska stöd som behövs för att driva just deras affärsverksamhet framåt. Stödet anpassas efter varje kunds specifika behov i sin verksamhet, med utgångspunkten att stödet ska vara affärsdrivet, proaktivt och prisvärt.

Vår utgångspunkt är att vi ska ta hand våra kunders juridiska frågor så att våra kunder kan fokusera på att utveckla och driva sin affärsverksamhet så framgångsrikt som möjligt. Vi på Fondia har därför under 12 års tid utvecklat ett koncept som vi kallar för ”LDaaS” - Legal Department as a Service. LDaaS fungerar som en outsourcad bolagsjuristavdelning och syftar till att ge framför allt tillväxtföretag det löpande juridiska stöd som de behöver. Kunden får i ett pågående uppdrag till ett överenskommet fast pris juristhjälp som är optimerad för dess verksamhet av erfarna rådgivare. Våra rådgivare jobbar i ett team som sätts ihop specifikt med kundverksamhetens behov i fokus, men kunden har vid behov alltid tillgång till samtliga av Fondias ca 70 jurister i Sverige, Finland och Estland. På Fondia har medarbetarna i genomsnitt 16 års arbetslivserfarenhet och väldigt många av oss har tidigare arbetat som bolagsjurister. En viktig del i vår rådgivning är att den jurist du som kund pratar med i ett ärende faktiskt är den som utför arbetet också. Vidare arbetar vi mycket med att ta fram innovativa och mer effektiva lösningar, exempelvis med hjälp av teknologi. Fondias innovativa och kundvänliga koncept för att ge sina kunder juridisk hjälp har flera gånger fått pris vid Financial Times Innovative Lawyers Awards. I höstas fick vi exempelvis andra pris som ”Top Game Changers of the past 10 years (non-UK). Vi jobbar med bl.a. Blueair, Shell Aviation, Tradedoubler och Nordic Morning-gruppen och i vissa av fallen med deras verksamhet i både Sverige och Finland.

Den bästa sortens juridiska utmaning är den man inte behöver ställas inför. Därför ska det optimala stödet till en verksamhet ta sikte på att över tid förebygga, minimera eller i alla fall begränsa de juridiska frågeställningarna och de tillhörande kostnaderna. Så fungerar också LDaaS-tjänsten, eftersom Fondia i det pågående uppdraget lär känna kundens verksamhet och på ett proaktivt och strukturerat sätt tillsammans med kunden arbetar för att öka sannolikheten för att varje förhandling, avtal, affärsupplägg, policy eller anställning ska ge bästa möjliga resultat för affärsverksamheten.

Det är också därför du ska köpa din juristavdelning som en juridisk tjänst.

Välkommen att diskutera hur vi skulle kunna smörja även din verksamhet med hjälp av LDaaS! We would law to law your business, too.