MyFondia VirtuellaJuristen
23 JUNI 2014

Vad gör en affärsjurist?

Jag är inte jurist, mina kollegor är det, men jag jobbar med affärsutveckling och försäljning på Fondia. Och ibland får jag frågan från mina fränder (andra icke-jurister) vad Fondia egentligen gör. För icke-jurister som inte jobbat aktivt med juridik kan det vara en svår nöt att knäcka.

Vi börjar från toppen.

Skillnaden mellan jurister och advokater

Advokat får man kalla sig om man är med i advokatsamfundet. En juristutbildad person som inte är med där är jurist. En advokatbyrå får bara ägas av advokater, och det finns en mängd riktlinjer man skall följa om man är med i advokatsamfundet som rör allt från hur man kan/får arbeta, ersättningsmodeller och hur man bör närma sig kunder.

Jurister som är anställda av vanliga företag (Volvo, Google, Marabou, etc) kallas ofta bolagsjurister, och är alltså inte advokater bland annat pga att deras företag inte ägs till 100% av advokater. Jurister och advokater utför dock samma uppgifter (beroende på inriktning såklart)

Fondia är inte en advokatbyrå, eftersom alla anställda (även icke-jurister) har möjlighet att bli ägare i bolaget. Det öppnar även upp för att vi skall kunna jobba på ett lite annorlunda sätt samt möjliggör att erbjuda de online-tjänster vi har såsom ContractBase , BoardNet , VirtualLawyer , etc.

Affärsjuridik i ett nötskal

Först och främst är det värt att lyfta fram att det är stor skillnad mellan jurister/advokater för privatpersoner och de för företag. Affärsjuridik handlar om att ta hand om företags juridiska behov, man vänder sig alltså inte till Fondia om man har problem hemma och vill skilja sig, eller om man ska stämma grannen för att hen snott ens äpplen på landstället.

Ämnen som ofta landar på våra bord är att skriva eller se över avtal, granska arbetsprocesser kring PUL (personuppgiftslagen), hjälpa till vid tvister, göra due diligence när man ska köpa eller sälja hela eller delar av företag, osv.

När ska man använda jurister?

Så fort man ska sätta upp ett företag kan det finnas anledning att prata med en jurist. I ett sådant skede handlar det kanske främst om aktieägaravtal och att ta fram standardavtal som används i affärer med ens kunder eller leverantörer.

I ett senare skede när man har fått igång verksamheten kommer många till en punkt där man ska anställa personer, och då behöver man se till att ha ordentliga anställningsavtal, och det är nog en bra ide att strama upp andra avtal ytterligare så att de anpassas efter företagets utveckling. En annan viktig sak att titta på är vilka immateriella rättigheter man har, samt hur man skyddar de både internt mot de anställda och externt mot leverantörer/kunder, och självklart mot konkurrenter!

Under ett företags livstid så är det ofta så att folk kan behöva avskedas, vilket bör skötas på ett snyggt sätt, och man kan även tänka sig att man vill ta in investeringar från externa, eller till och med sälja av hela företaget.

I alla dessa fall, och mer därtill såklart, kan det vara en bra ide att använda sig av jurister. Både för att det ska bli så korrekt som möjligt, men även för att man som lekman kan lägga ner alldeles för mycket tid på att försöka gissa sig till vad som är rätt sätt att skriva på.

Affärsutveckling inom juridik

Juristbranschen är som många andra branscher i kraftig förändring. Fondia är med och driver denna förändring då vi känner att den traditionella advokatbranschen ibland inte möter kundernas verkliga behov, både vad gäller hur kunder bemöts och hur betalningsmodeller ser ut.

Vad det innebär konkret är att mitt jobb blir att hitta HUR vi ska (be)möta kunderna, och VAR vi ska hitta dom för att kunden ska få hjälp på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. Helst ska kundens problem lösas utan att behöva avvika från sina dagliga rutiner i driften och utvecklingen av sin egen verksamhet.