MyFondia VirtuellaJuristen
13 JUNI 2016

Vad gör egentligen Fondia till en föregångare inom affärsjuridiken?

I våras premierades Fondia med en smickrande silvermedalj i ” Mould-breaking firm”-kategorin i MPF Awards 2016 i London. Tävlingen arrangeras årligen av Managing Partners’ Forum som jobbar för gott ledarskap i expertföretag i olika branscher (advokatbyråer och övriga leverantörer av juridiska tjänster, revisorer, ledningskonsulter och fastighetsexperter). MPF’s medlemmar inbegriper i stort sett alla Europas stora spelare i nämnda branscher. Vad fick lilla Fondia (som enbart är verksamt i Finland, Sverige och Estland) att klara sig i sådan konkurrens?

Anyone under the misapprehension that it is just UK and US firms that are leading the way with innovation need look no further than Fondia to put themselves right. Saying that, continental Europe is arguably no hotbed of mould-breaking legal practice, making its achievements all the more impressive. Fondia’s Legal Department as a Service means that a remarkable proportion of the firm’s income is recurring, while its free Virtual Lawyer offering shows an appreciation of what clients are prepared to pay for. It is no surprise that so many significant companies are now Fondia clients.

Så löd juryns motivering för Fondias framgång. De kontinentaleuropeiska juristföretagen får inga höga poäng av den brittiska juryn, som i några års tid redan fått gotta sig åt en accelererande innoveringstrend i det egna öriket. Startskottet till denna gynnsamma utveckling var en ny lag, Legal Services Act 2007, som trädde i kraft år 2011 och möjliggjorde sk. ABS-företag (alternative business structures). I ett ABS-företag är det tillåtet för ickejurister – till skillnad från advokatbyråer – att direkt producera juridiska tjänster till kunden samt att äga och leda ABS-företag. ABS-företagen har sedan dess ploppat upp som svampar efter regn och till dags dato har flera än 500 ABS-företag grundats. För ABS-företagen är det möjligt att erbjuda kunderna juridiska tjänster i kombination med andra tjänster (såsom KPMG, EY och PwC) och att ta in utomstående kapital t.ex. för stora investeringar i teknologi. I Storbritannien har åtminstone Gateley noterats på AIM (”Alternative Investment Market”) – listan på Londonbörsen. Det första offentligt noterade juristföretaget var Slater & Gordon som noterats på Australiens Börs sedan år 2007. Det yttersta syftet med ABS-lagstiftningen är att främja konkurrensen inom den juridiska branschen och därmed bättre fylla olika typer av kundefterfrågan.

Låt oss titta noggrannare på de banbrytande tjänster som juryn premierade Fondia för. LDaaS™ (”Legal Department as a Service”) – tjänsten är en ”perfekt” juridisk avdelning som kunderna kan köpa sin bit av i form av en flexibelt utformad tjänst. Fondia fungerar som kundens partner och sköter den löpande juridiken i den utsträckning man kommit överens om. Fondias juristteam sitter inte passivt och väntar på att kunden skall sända över ”uppdrag” utan ansvarar för att förebygga problem så att kundföretaget kan koncentrera sig på affärsverksamheten. Fondia uppgör och uppdaterar kontinuerligt kundens individuella LDaaS-plan som tar ställning till hur kunden skall hållas på rätt köl juridiskt sett, just nu och i framtiden. VirtualLawyer igen är en kostnadsfri affärsjuridisk databas skriven på en svenska som även ickejurister kan förstå och som ger förstahjälp i många enklare ärenden. Den här DIY-tjänsten bygger på insikten om att ren juridisk information inte på 2010-talet har just något värde alls längre och därför lika gärna kan ges gratis till kunden.

Nu ser jag cynikerna skaka på huvudet och konstatera att Fondias tjänster då inte kan anses särskilt revolutionerande om man jämför med vad som hänt på sistone i många andra branscher. Jag håller fullständigt med. Det handlar ju bara om att använda sitt bondförnuft, slopa onödiga krumelurer och piruetter och satsa hårt på att bygga upp givande, långvariga kundförhållanden. I Sverige, Finland och Estland har vi traditionellt varit starka på teknologi och ingenjörsvetenskaper. Ta teknologin som plattform, kombinera med gedigen sakexpertis (såsom juridik) och paketera helheten i attraktiva nya tjänstemodeller som ödmjukt byggts upp utgående från vad kunderna vill ha. Med sådana vinnande koncept kunde våra små, men naggande goda grannländer fungera som föregångare i hela världen.