MyFondia VirtuellaJuristen
21 SEPTEMBER 2016

Tusen dagar av tystnad – problemlösning på arbetsplatsen genom medling

Jag hörde om en arbetsplats där det fanns två arbetstagare som inte pratat med varandra på tusen dagar. Ingen kom ens längre ihåg vad som hade gjort att personernas slutade prata med varandra. Det kan till och med vara så att inte ens personerna själva längre kom ihåg orsaken. De kommunicerade istället genom en tredje arbetstagare – som också bokförde hur länge tystnaden mellan personerna pågick. Det här är tyvärr en sann berättelse.

Enligt statistikcentralen och arbetshälsoinstitutet har statistiken gällande arbetsplatsmobbning redan i tjugo år visat samma karga sanning det vill säga att upp till fem procent av alla arbetstagare upplever arbetsplatsmobbning. Det här betyder alltså att det finns hundratusen finländare i arbetslivet som mår dåligt. Undersökningar visar också att till och med 40 % av förmannens arbetstid kan gå åt till att reda ut konflikter. Gräl på arbetsplatsen blir dyrt, äter på företagets resultat och på personalens hälsa.

När jag lyssnade på radio hörde jag en ”expert” komma med ett lösningsförslag på den här situationen som löd: ”om man lämnade känslorna hemma så skulle interaktionen på arbetsplatsen inte längre leda till några problem”. Vilken idé! Varför har ingen tänkt på det här tidigare? Nå antagligen därför att det är en absurd och till och med omöjlig lösning. Känslor är nödvändiga för oss människor – inte bara i sociala situationer utan för all slags tankeverksamhet och de för också mycket positivt med sig. Känslorna har en naturlig plats i alla former av mänsklig verksamhet. Eftersom vi inte är robotar utan människor är känslorna en del av oss, all vår tankeverksamhet och allt det vi gör. Känslor har alltså också en plats i arbetslivet.

Problem på arbetsplatsen beror dessutom vanligtvis inte på känslor utan på att man kväver sina känslor. I den största delen av konflikterna beror den dåliga känslan på att man inte pratat öppet om sina känslor på arbetsplatsen. Känslorna å sin sida är ett resultat av missförstånd eller felaktiga analyser. Någon kan tro att hen på flit stängs ut eller behandlas olikt jämfört med andra eller att andra beter sig som de gör enbart med syfte att såra personen. Om man skulle prata öppet om de här känslorna skulle det inte uppstå konflikter och ingen skulle behöva må dåligt på arbetsplatserna. Få människor är på flit elaka mot andra människor.

Det hör till arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter att upptäcka, reda ut och lösa problem på arbetsplatsen. En bra förman observerar aktivt de anställdas gruppdynamik i olika situationer. När stämningen är öppen vågar alla prata fritt medan en reserverad stämning gör att bara få hörs – ofta samma personer. Förmannen borde ha bra ”detektorer” det vill säga vara känslomässigt kompetent så att hen märker om något skaver bland de anställda. Det räcker ändå inte med att bara lägga märke till saken utan förmannen måste också göra något åt problemet. Förmannen borde reda ut saken, hitta en lösning och också följa upp att lösningen fungerar.

Problem på arbetsplatsen kan lösas genom att prata. Medling på arbetsplatsen är en process som ger verktyg för att bearbeta och öppna upp knutar. I medlingen strävar man efter att få en förståelse både för det egna och för andras synsätt. Förståelse innebär att den som deltar i medlingen kan se själv och sitt agerande i spegeln på ett sätt där hen förstår hur det påverkar andras beteende. I bästa fall inser personen själv att konflikten kan redas ut genom att hen ändrar på sitt eget sätt att handla eller att tänka. Den här insikten är avgörande med tanke på resten av deltagarens liv eftersom också framtida konflikter kan undvikas tack vare samma insikt. En bra förman följer medlingens principer om insiktsfullt lärande i sitt dagliga arbete som chef.

Alla konflikter inom arbetslivet kan lösas – inte genom att lämna känslorna hemma utan genom att prata.