MyFondia VirtuellaJuristen
13 FEBRUARI 2017

Spelföretag och immateriella rättigheter

Vi får ofta frågan om vad spelföretag kan göra för att skydda sina spel och immateriella tillgångar.

Det här är den första delen av en serie blogginlägg som kommer att handla om ämnet. Vi börjar med att gå igenom de mest grundläggande frågorna. Juridiken är ofta sedd som något komplicerat och tidsslukande, vilket är förståeligt och även berättigat i vissa fall. Men för spelföretag är det ofta rätt så okomplicerat när det kommer till de mest väsentliga delarna. Den absolut viktigaste juridiska frågan är hanteringen av immaterialrättsliga tillgångar (IPR).

Till att börja med, innan du spenderar pengar på varumärkesregistrering och annat skydd, behöver du säkerställa att ditt företag faktiskt äger den tillgång som du planerar att skydda. Uppenbarligen finns det ju ingen poäng med att skydda något som du inte kan behålla. Alla företag behöver se till att de får tillräckliga rättigheter från sina anställda, grundare, underleverantörer och alla andra personer som bidrar med material - vare sig det handlar om grafik, mjukvara, musik, ljud eller något annat som tillhör spelet - för att ha möjlighet att distribuera spelen till användarna utan juridiskt krångel.

Det åstadkommer man genom skriftliga avtal som förvaras på ett sådant sätt att de alltid finns tillgängliga. I praktiken innebär det att alla spelföretag borde ha en avtalsmall för anställningar och underleverantörer. En avtalsmall för aktieägare kan också vara nödvändig för avtal mellan grundarna och företaget. Om dina vänner hjälper dig med ett spel, är det dessutom rekommenderat att skriva på ett ensidigt avtal där de anger att alla rättigheter till materialet överlåtes till ditt företag.

Genom att säkerställa att ditt företag äger alla rättigheter till spelen och andra utvecklade immateriella tillgångar, etablerar du den juridiska grunden till företaget. När du har löst de delarna, kommer ditt företag redan vara i god form vad gäller de juridiska bitarna, och då är det dags att börja se över ytterligare immateriellt rättsskydd.

Nästa del kommer att handla om upphovsrätt. Fortsättning följer!