MyFondia VirtuellaJuristen
2 APRIL 2015

Smidig strategi

Den här tiden på året förbereder många organisationer översyn och uppdatering av strategin.

I mitt tidigare liv som VD för ett börsnoterat bolags dotterbolag ansvarade jag för företagets strategiprocess och dess anpassning till koncernprocessen. Det absolut bästa med det jobbet var att regelbundet få möjlighet att sparra och utbyta idéer med intelligenta mänskor från olika länder. Mindre roligt var det att förbereda oändliga excel- och powerpointmallar och motivera mänskor att fylla i dem. Jag förstår mycket väl att en del av ledningssystemet är att skapa standardmallar med hjälp av vilka information distribueras till olika håll. Men ofta kom jag oundvikligen att tänka på att en så stor mängd material kan vara vilseledande. Vi tror att vi till följd av all information är mycket välinformerade, och därmed kan ta bättre beslut.

För ett par år sedan fick jag ny energi i min småskaliga kamp mot powerpointväldet då jag stiftade bekantskap med den kanadensiska professorn Roger Martins idéer om strategiarbete. Han publicerade 2013 i samarbete med Procter & Gambles vd A. G. Lafley boken 'Playing to Win' , och har också skrivit ett antal artiklar med temat strategi. Martins budskap kan sammanfattas så att den ändlösa analysen är ett slöseri med resurser och de facto kan leda till en felaktig känsla av säkerhet. Sist och slutligen är det frågan om tydliga val (vad göra eller inte göra), att fatta upplysta beslut och att godkänna det faktum, att osäkerheten aldrig kan elimineras helt. Det handlar också om att vara smidig och beredd att ändra riktning, om det blir klart att det valda handlingssättet inte leder till det önskade resultatet.

Jag hade tillsammans med min kollega Marianne Saarikko Janson nyligen ett utmärkt tillfälle att tillbringa en dag i sällskap med Roger Martin. Han var värd för London-baserade Managing Partners’ Forums årliga toppkonferens, under vilken han inte bara redogjorde för sin forskning och sina tankar om strategi, utan även intervjuade aktörer inom den juridiska sektorn som på sätt eller annat nått framgång genom att göra tydliga val. Dessutom var Richard Susskind samtalspartner. Han har under cirka 20 år skakat om det juridiska fältet med sina tankar om framtiden för advokater. Susskind talade också på Fondias kundseminarium sommaren 2013, och hans idéer återklingar starkt i Fondias strategi. Ett av hans bärande teman är trenden att effektivera tidsanvändningen inom rutinarbete och också mera generellt inom det juridiska arbetet, såsom att koncentrera juristers arbete på rådgivning som är väsentlig för kundens affärsverksamhet. Enligt Susskind förändrar tekniken det juridiska fältet på två sätt: effektiverar tidsanvändningen och möjliggör nya tjänsteinnovationer. Som vi säger på Fondia: Hell yeah!

Avslutningsvis talade Roger Martin ännu om att genomföra strategin. Det är känt att strategiprocessen oftast misslyckas med verkställigheten. Strategi är som ett klassiskt Savolax-projekt, färdigt med undantag av själva verkställandet. Det är också typiskt med uppfattningen att ansvaret för strategin och ansvaret för genomförandet skulle ligga hos olika avdelningar. I värsta fall utarbetar ”ledningen” strategin medan ”verkställigheten” ges åt andra krafter. Denna typ av tänkande är inte bara ointellektuellt, utan också respektlöst. Då man skapar strategin bör man så brett som möjligt utnyttja hela organisationens samlade kunskap. Och på grund av att beslut är förknippade med osäkerhet, är det oerhört viktigt att man inom hela organisationen för en dialog om vilka områden som behöver synas. I slutet av sitt inlägg citerade Martin en färsk artikel publicerad i Harvard Business Review i mars (“ Why Strategy Execution Unravels – and What to Do About It ”): 'The starting point is a fundamental redefinition of [strategy] execution as the ability to seize opportunities aligned with strategy while coordinating with other parts of the organization on an ongoing basis.' Fint sammanfattat!