MyFondia VirtuellaJuristen
23 JANUARI 2015

Släcka bränder eller förebygga eldsvådor?

Affärsvärlden har blivit mer komplex och global, samtidigt som det ställs stora krav på etik och öppenhet. Företagets goda rykte och varumärke kan snabbt försämras i ett medielandskap som agerar i realtid på globala plattformar. Framgångsrika företag identifierar och hanterar proaktivt legala risker i sin verksamhet innan de blir juridiska problem. Med ett strukturerat arbete för att identifiera och hantera legala 'minor' i sin verksamhet undviker de inte bara kostnader och tidsförluster, för att hantera tvister m.m., utan de skapar även värde i företaget.

Det ökande trycket avseende regelefterlevnad, affärsetik, bolagsstyrning m.m. har i större företag lett till att delar av det proaktiva arbetet med att identifiera risker i verksamheten hanteras av särskilda funktioner och enheter som utvecklar och implementerar bl.a. företagets compliance, CSR och governance program. Framgångsrika program stöds av ledning och anställda i en företagsanda av att vilja göra rätt. Teamarbete mellan jurister och andra funktioner i företaget skapar förståelse för vägen mot de uppsatta målen och de legala utmaningar dessa kan innefatta.

Alla företag gynnas dock av att identifiera och proaktivt hantera legala risker i sin verksamhet. Externa investerare, kunder, myndigheter och andra intressenter premierar företag som aktivt förebygger risker. Företagets ledning och anställda kan fokusera på att nå uppsatta mål för verksamhet, med stöd av tydliga råd avseende legala risker, i stället för att hantera resurskrävande problem. Dessutom riskerar inte företagets rykte eller goodwill att skadas till följd av negativ publicitet.

I en snabbt föränderlig affärs- och mediavärld är det viktigt att både kunna identifiera när de legala förutsättningarna kan innebära en affärsmöjlighet, liksom då dessa indikerar en legal risk. Affärsnyttan för företaget skapas genom strategier och lösningar som tas fram i samverkan mellan juristen och ledningen/teamet, mot bakgrund av en analys av de legala risker/möjligheter som identifierats i verksamheten. Mina erfarenheter som bolagsjurist inom olika industrier har lärt mig vikten av att vara en team player med god förståelse för företagets verksamhet för att kunna föreslå hållbara lösningar.

Företagen behöver fokusera på sin kärnverksamhet och sitt varumärke, och inte störas av juridiska problem. Juridiken måste därför komma in tidigt och vara en naturlig del av det affärsstrategiska arbetet. Om företagets ledning bara kallar på juristen för att släcka bränder, så utnyttjar de inte de möjligheter som finns att skapa värde för verksamheten genom att proaktivt identifiera legala risker och möjligheter i verksamheten. Här kommer Fondia in i bilden. Klicka här för mera information.