MyFondia VirtuellaJuristen
28 JANUARI 2014

Rapport från Fondias första svenska Round Table Event!

Fondia ordnade den 23 januari 2014 sitt första svenska Round Table Event på temat ”Proaktivitet – att tänka efter före (och se till att andra också gör det)!” Ambitionen med arrangemanget är att på återkommande basis skapa en exklusiv mötesplats för bolagsjurister, där det ska finnas möjlighet att diskutera olika frågor som är intressanta för alla bolagsjurister, oavsett vilken bransch eller bolag man tillhör. Denna gång deltog ca 20 chefsjurister och bolagsjurister under en mycket intressant eftermiddag som innehöll föredrag och paneldiskussion.

Under den första timmen talade Johan Isaksson, chefsjurist på Trygg-Hansa , Katarina Lindgren, chefsjurist på Eniro och Jessica Van Dyke, European Counsel på EA/DICE om sina erfarenheter av att att jobba proaktivt i sina respektive bolag. Trots det faktum att deras respektive bolag och branscher har olika grader av mognad – försäkringsbranschen, sökbranschen och spelutvecklingsbranschen – var det tydligt att alla upplever samma utmaningar när det gäller att jobba på ett proaktivt sätt. Det proaktiva arbetssättet som handlar om att få del av den information från sina kollegor som krävs för att jobba med rätt juridiska frågor vid rätt tidpunkt och om att på detta sätt minimera icke-fördelaktiga konsekvenser för företaget, gärna i förtid.

För att få den information som krävs för att kunna jobba på detta sätt var dock alla överens om att det bl a handlar om att på olika sätt vara synlig i verksamheten, att kunna mycket om sitt bolags produkter och tjänster, att odla relationerna med sina kollegor och att anpassa sin rådgivning till den som man har dialogen med i ett enskilt ärende.

Rent praktiskt kan det handla om att skaffa sig en ”bästa vän” på varje avdelning, att delta i andra avdelningars möten eller bjuda in kollegor till sina möten, att skriva artiklar på intranätet och att delta i korridorssnack.

Under den andra timmen diskuterade samtliga deltagare det proaktiva arbetssättet utifrån sina respektive föredrag. Även i denna större krets kände man igen utmaningarna och sätten att komma fram i sin organisation. Här nämndes också vikten av att sitta i öppet kontorslandskap och att ordna sociala aktiviteter med andra avdelningar för att lära känna varandra.

Eftermiddagen avslutades med mingel, där man kunde höra att diskussionerna fortsatte i mindre grupper.

Vi på Fondia vill på detta sätt rikta ett stort tack till talarna och till deltagarna – på återseende (senast) på Fondia Round Table Event hösten 2014!