MyFondia VirtuellaJuristen
11 AUGUSTI 2016

Organisationskulturen gör företaget till vad det är

Vad innebär organisationskultur? Är det något man kan se, höra, lukta, smaka, skriva ner, känna? Det är allt det här. Organisationskulturen är det som gör företaget till vad det är. Det är företagets personlighet. Även om det ofta är svårt att konkretisera och dokumentera exakt vad organisationskulturen är, är det ett verktyg och en kraft med väldigt stor makt i ett företag. Något som är svårt (och ofta onödigt) att helt förändra eller kopiera.

När en person börjar arbeta i ett företag får denne bit för bit lära sig hur saker och ting fungerar i huset: Hur arbetar man hos oss? Hur förhåller vi oss till olika saker? Vad är accepterat? Och vad är inte? När har du lyckats i ditt arbete? Hur visar vi vår glädje eller gör vi det? Vad värderas hos oss? Hur fungerar ledningen hos oss? Allt det här är uttryck för organisationskulturen. Den har formats under historiens gång och förändras med tiden, genom nya människor och i takt med att businessen utvecklas. Organisationskulturen i ett företag kan se helt olika ut i startup-skedet jämfört med när företaget vuxit till sig och anställt 300 personer. Trots detta finns det ett slags grundläggande anda i organisationen som består - om man så vill.

Om man på ett systematiskt sätt fäster uppmärksamhet vid kulturen går det att styra förändringarna och vad som poängteras i företagets kultur. En kultur kan knappast ändras helt och hållet men genom att framhäva de egenskaper man vill och önskar att kulturen ska ha kan organisationen lära sig nya sedvanor samtidigt som de gamla vanorna sakta men säkert glöms bort. Människans tankesätt har en vana att hitta nya vägar inför nya situationer och samma sak sker också i organisationer.

Organisationskulturens styrka mäts i svåra situationer. Jobbar man också då mot samma mål, visar besluten tecken på de värderingar som nämnts i festtalen och hur förhåller sig människorna till den nya situationen? Det som händer i de här situationerna avslöjar vad kulturen egentligen är och hur stark den är. En stark kultur som grundar sig på styrkor och som leds på ett målmedvetet sätt håller också i tuffa tider.

Världen förändras med rasande fart och det blir allt svårare att bemästra förändringen. Om organisationens kultur är stark och sådan att alla företagets arbetsgivare brinner för den är det lättare att lita på att personerna kan göra bra och hållbara beslut, handla rätt och styra saker i rätt riktning också då när det inte finns någon färdig modell eller färdiga instruktioner. Organisationskulturen kan fungera som en fyr som styr företaget mot rätt riktning också när framtidsutsikterna skyms av dimma. Nog har väl ditt företag en fungerande fyr som är berett att starkt lotsa er mot nya fjärdar?