MyFondia VirtuellaJuristen
10 OKTOBER 2013

Om nytt och gammalt

Kom nyligen att tänka på hur utveckling sätter märken i språket. Förstås genom att det kommer nya ord för att benämna nya upptäckter och nya fenomen. Men också på så sätt att innovationer ofta gör att gamla företeelser får nya namn för att skilja det gamla från det nya. Ta till exempel ”akustisk gitarr”. Att framhålla att instrumentet var akustiskt behövdes ju inte innan elgitarren kom. Begreppet ”fast telefon” behövdes ju inte heller innan mobiltelefonen blev allas vår lilla nalle. Det finns massor med exempel, och många är lite elaka mot det gamla. Tänk bara på den tröga ”snigelposten” jämfört med den blixtsnabba ”eposten”. Eller de etablerade ”gammelmedia” jämfört med nya, uppdaterade ”sociala media”. Och det inte precis positivt laddade namnet ”tjock-TV” som ju inte behövdes förrän de nya platta TV-apparaterna hade blivit så billiga att de hamnat i de flestas vardagsrum.

Mina språkliga funderingar om hur det nya får det gamla att byta namn (det språkvetenskapliga namnet på fenomenet är ”retronymer”) sattes igång när jag var på väg hem från Fondias konferens Rewriting the Legal Industry Summit i Helsingfors.

Särskilt ett anförande av Richard Susskind , en för många jurister välkänd författare och analytiker av juristbranschen, hade fastnat i mitt sinne. Susskind beskriver hur framtiden kommer att te sig för oss jurister. Skeptikern i mig invänder förstås att försök att spå framtiden ofta kommer rejält på skam, men Susskind är onekligen övertygande och har många handfasta bevis för sina teser. Susskind pekar på en rad fenomen som alla utmanar det traditionella sätt som många jurister arbetar på och hur många förhåller sig till sina kunder. Susskind visar hur ekonomiska och regulatoriska förändringar tillsammans med teknologisk utveckling skapar ett förändringstryck som obönhörligen kommer att påverka juristbranschen.

Några exempel: dokumentgeneratorer som automatiskt skapar avtal baserat på at användaren fyller i viss grunddata – alla kan därmed bli sin egen avtalsskrivare; rådgivning on-line på nätet; Big Data-teknologier som gör att det i princip går att i realtid följa vilka legala frågeställningar som är aktuella – vad borde inte det göra för verkligt effektiv riskhantering?; artificiell intelligens som kommer att göra det möjligt att helt automatisera legal rådgivning; e-learningverktyg som effektiviserar utbildningen.

Vår koncern-vd Jorma Vartia har i större detalj refererat Susskinds anförande . Susskinds slutsats är att den teknologiska utvecklingen till stora delar redan har hänt. Framtiden är redan här och nu är det upp till oss jurister att på allvar utnyttja de möjligheter som teknologin ger oss. Om inte annat för att kunderna kommer att kräva det av oss.

Jag hade dessutom nöjet att lyssna till Karl Chapman, vd för RiverView Law i England. RiverView har på de 18 månader som företaget funnits gått från klarhet till klarhet när det gäller att på ett framgångsrikt sätt outsourca hela juristavdelningar från stora multinationella företag. De står nu inför utmaningen att rekrytera inte mindre än 100 nya jurister!

Det vi gör på Fondia – framförallt vår modell med extern juristavdelning – är till stora delar väldigt likt det som RiverView Law gör och överensstämmer väl med det som Susskind beskriver. Fondia har dessutom redan utvecklat flera IT-verktyg av den typ som Susskind talar om: vi har ett elektroniskt avtalsarkiv som vi kan använda för att integrera våra juristers arbete med kundens eget arbete och som gör att vi väldigt enkelt kan flytta över informationen till vårt virituella datarum när det är dags för en företagsöverlåtelse eller liknande. Vi har en virtuell jurist som hjälper företagare att hitta rätt i juridiken helt utan inblandning av en fysisk jurist. Vi har e-learningverktyg som vi använder internt och även extern för att hjälpa våra kunder att utbilda sin personal. Vi har vår BoardNet som radikalt kan underlätta styrelsearbetet i alla företag. För all del återstår en del att göra innan vi har alla de teknologier som Susskind talade om på plats, men Rom byggdes ju som bekant inte på en dag. Vi har nu också fått gott bevis på att det vi gör ligger rätt. Fondia har listats av Financial Times som ett av de mest innovativa företagen inom juristbranschen i Europa (wow!). Rapporten hittas här .

Så tillbaka till mina språkliga funderingar. Det jag satt och funderade på flyget på väg hem från vår konferens var vad en utövare av den traditionella modellen för legala tjänster kommer att kallas när framtidens jurist är här. Analogjurist? Snigeljurist? Gåspennejurist? Nä kanske inte, men jag får väl erkänna att jag log lite för mig själv när jag satt där i planet, uppe bland molnen.