MyFondia VirtuellaJuristen
21 DECEMBER 2018

Ska du vattna gräsmattan eller släcka bränder?

Vad är ditt nyårslöfte 2019?

Kanske att vårda ditt företagsklimat – att börja vattna gräsmattan för ett friskt och frodigt affärsresultat, istället för att springa efter med brandsprutan och släcka bränder?

Prioritera

Börja med att definiera och prioritera. Dvs rama in vad som är viktigast och prioritet ett i din affärsverksamhet

·       Är det medarbetarna som är viktigast?

Vattna då de rabatter som innehåller blommorna arbetsmiljö (alltifrån kontorsinredning till kul på jobbet), jämställdhet och code of conduct.

·       Har ditt företag ett specifikt och konkurrensutsatt kundsegment?

Ansa era anställningsavtal så att era icke-värvningsklausuler håller för den nya praxis som kom hösten 2018 och förstå vad ändringen i Lagen om företagshemligheter betyder i praktiken

·       Är det er produkt som sticker ut på marknaden?

Ni har väl ett eget standardavtal för försäljningen, så att ni inte behöver sätta av tid för att granska och förhandla kundernas olika avtalsförslag? Upprätta ett eget standardavtal som passar er affärsmodell. Ge det standardavtal ni redan har en ordentlig genomgång så att det är både heltäckande och lättförståeligt. Då blir det lättare att tacka ja till ert erbjudande.

·       Hur gick det med GDPR?

Hann du med, eller blundade du, när EUs nya förordning om skydd för personuppgifter trädde i kraft i Sverige den 25 maj 2018? Det är antingen dags att rida på andra vågen och ta itu med frågan, eller att köra en workshop i organisationen så att företaget inte riskerar böter för non-compliance.

Varför

Juridik är ofta grunden i ett företag. Genom att anlita jurister i proaktivt syfte sparar du pengar eftersom du bygger bättre strukturer och undviker problem. Reaktiv juridik, att ta tag i problemet när det väl uppstått, är däremot avsevärt dyrare. Men - framförallt – genom tydliga processer och lättbegripliga avtal vinner du och ditt företag nöjda och engagerade medarbetare, värdefullare kundrelationer och ett mer lönsamt företag. Ett friskt och frodigt affärsresultat, helt enkelt.

Hur

Nyårslöften ska hållas, och för att hålla gräsmattan grön behövs praktisk och uthållig rådgivning. Ett sätt att gå till väga är Fondias unika affärsmodell, Legal Department as a Service (LDaaS). Till ett fast pris får du flexibel, löpande affärsjuridik varje månad.  Våra 110+ jurister ger 240+ LDaaS-kunder gröna gräsmattor, året om.

Vi håller ditt nyårslöfte! Fondia – we law your business