MyFondia VirtuellaJuristen
2 FEBRUARI 2012

Nu är det spännande!

En av årets mest spännande veckor går mot sitt slut. Fredagen den 3 februari 2012 publicerar Talouselämä resultaten från undersökningen Finlands Bästa Arbetsplatser 2012. Fondia har klarat sig mycket bra de två senaste åren och förväntningarna är naturligtvis höga även i år. Enligt oss själva har vi utvecklats i positiv riktning, men hur långt räcker det i den ständigt upptrappade konkurrensen inom området?

Fondia strävar på allvar efter att vara den bästa arbetsgivaren inom juridikbranschen. Vi strävar målmedvetet efter att värna om vår kanske lite egendomliga företagskultur och utveckla de dagliga verksamhetssätten. Ett positivt arbetsklimat, trivsamma arbetslokaler, fantastiska kollegor och en stark värdegrund skapar förutsättningar för en bra arbetsplats.

På tal om bra arbetsplatser måste man komma ihåg att det inte bara är VD:s och HR:s uppgift att skapa en sådan. Var och en ansvarar för att skapa en bra arbetsplats och utveckla den. På en bra arbetsplats är arbetstagarna nöjdare och åstadkommer mera. Vi har upptäckt att ett gott arbetsklimat också återspeglar sig i form av mycket nöjda kunder. Enligt en enkät om kundtillfredsställelse som vi nyligen lät genomföra skulle 97 procent av de som svarade rekommendera oss. Det är en imponerande siffra, även om det fortfarande finns utrymme för förbättring.

Vår målsättning är att vara en fantastisk arbetsgemenskap, och fredagens resultat är bara en etapp på vägen.