MyFondia VirtuellaJuristen
13 JULI 2016

No company is an island- och andra skäl för internationellt samarbete

Om du någon gång fått e-post från Fondia kanske du märkt att logon ”GGI” finns med i vår underskrift. Den här logon kan se liten ut men den har i själva verket en stor betydelse: Fondia hör nämligen till Geneva Group International (GGI) – ett globalt samarbetsnätverk som utgående från noggranna urvalskriterier för samman experter inom juridik, beskattning och revision.

Jag deltog själv i GGI:s Europamöte i förra månaden. Där samlades jurister, revisorer och bokförare från alla håll i Europa och också andra världsdelar för att träffa kolleger och utbyta tankar och idéer. Ett tema stod ut bland de övriga: oberoende av vad man kan inbilla sig att tro när man mumsar på en croissant på ett soligt kongresshotell i Warszawa är vår värld inte så balanserad för tillfället. Mötets huvudföreläsare, Polens före detta premiärminister Włodzimierz Cimoszewicz och den internationellt kända ekonomirådgivaren Nenad Paceck, diskuterade de förändringar som skett de senaste åren när Europa gått från ekonomisk tillväxt mot lågkonjunktur och mot ökad populism. Dessutom tog de upp andra mångfacetterade ekonomiska och politiska beroendeförhållanden som på ett eller annat sätt påverkar våra liv. Det överraskat förhöjda oljepriset eller långvarigt låga prisnivå är sådana här saker som på ett eller annat sätt så småningom kommer att synas i gemene mans plånbok.

Britterna röstade om Brexit och på andra sidan Atlanten finns det en potentiell presidentkandidat som säger sig bygga upp barriärer och samtidigt avstå från att delta i klimatmötet i Paris. Också andra länder ser uppförandet av gränser som en lösning och ett skydd mot den onda världen som omger oss. Samtidigt är det ändå viktigt att komma ihåg att ”no man is an island”, såsom en engelsk poet konstaterade redan på 1600-talet. Detsamma gäller företag där få kan fungera ensamma i sina egna hemtrakter. Många finländska företag fungerar också självständigt på internationella marknader och också de företag som profilerat sig främst på hemmamarknaden får kontinuerligt internationella influenser. Med andra ord digitaliseras affärsverksamheten, avtalspartnerns geografiska position förlorar sin betydelse och varu- och tjänstekedjorna förändras.

Även om avtalspartnern är en finländare är det allt vanligare att ägaren bakom företaget är utländsk, vilket betyder att de allmänna villkor för införskaffningar som den inhemska aktören får framför sig härstammar från en utländsk aktör. Sådana här villkor är svåra att förhandla om och förändra. I dem kan det exempelvis nämnas att alla avtal tillämpas utgående från lagstiftningen som gäller i moderföretagets hemland – även om verksamheten för avtalsobjektet i sig skulle ske enbart i Finland. Ju längre man förflyttar sig från Europa desto noggrannare borde man kontrollera vilket lands lagstiftning som gäller för avtalet eftersom också bekanta avtalsklausuler kan ha en helt annan tolkning i en annan omgivning. Med tanke på den oroliga situationen i världen just nu är det till exempel skäl att speciellt granska frasen force majeure gällande övermäktig omständighet . Den här avtalspunkten ses ofta entydigt som ett ”nödvändigt ont” men i själva verket är det en punkt som har många tolkningsmöjligheter och som alltid borde definieras skilt.

I en sådan här verklighet är det internationella samarbetet inom många olika branscher, också juridik, mycket viktigt och nätverk såsom GGI får en ökad betydelse. Om till exempel ett avtal från en av Fondias kunder borde granskas utgående från Paraguays lagstiftning kan vi nu vända oss till en lokal juridisk byrå som tillhör GGI nätverket. Tillförlitligheten ökas av att vi vet att den här byrån uppfyller nätverkets noggranna kvalitetskrav.

Lönsamma affärer är de affärer som räknas - med andra ord finns det alla skäl att modigt ge sig ut för att utnyttja möjligheterna som den globala marknaden och det globala samarbetet skapar. Samtidigt är det bättre att ta det säkra före det osäkra, det vill säga, det lönar sig att försäkra sig om att du känner din partner och att ni spelar med samma tydliga spelregler innan du förflyttar dig till de större spelplanen. ”Better safe than sorry” alltså, om vi använder oss av det internationella uttrycket.

Vill du veta mer om GGI? Här kan du bekanta dig med nätverkets hemsidor: