MyFondia VirtuellaJuristen
5 JULI 2016

Nätaffär – en bra affär

Mycket outnyttjad potential bland näthandeln

Näthandeln fortsätter att växa trots att den allmänna ekonomiska situationen också syns i nätbutikernas försäljning. Enligt färska undersökningar gällande digitala marknader finns det helt tydligt outnyttjade möjligheter för de nordiska köpmännen på den här punkten. Näthandelns outnyttjade potential har inte bara märkts i Norden utan uppmärksammats inom hela EU. Bara 15 % av konsumenterna väljer att köpa något i en nätbutik från ett annat EU-land och bara 8 % av företagen säljer produkter över hemlandets gränser.

EU-kommissionens färskaste förordningsförslag för att främja näthandeln

I EU:s strategiska målsättningar ingår att skapa en digital inre marknad och samtidigt befrämja elektronisk handel. Europeiska kommissionen har igen publicerat nya förslag på åtgärder som skulle göra det lättare och mer säkert för konsumenter och företag att bedriva handel på nätet inom hela EU.

Med kommissionens nya förordningsförslag strävar man efter att kunna försäkra att konsumenter som vill köpa produkter eller tjänster från ett annat land inte särbehandlas. Det vill säga betalningsvillkoren och de övriga försäljningsvillkoren ska vara lika för alla om en särskiljning inte kan motiveras med objektiv grund. Förordningen betyder ändå inte att företaget skulle ha en skyldighet att leverera varor till alla länder inom EU. De företag som ligger under den undre gränsen för den nationella mervärdesskatten har dessutom befriats från en del av bestämmelserna.

I förordningsförslaget förbättrar man transparensen för priserna och myndigheternas övervakning på paketservice som sker över hemlandets gränser. Det här görs för att konsumenter och detaljhandlare ska kunna dra nytta av förmånliga leveranser och returmöjligheter. I förordningsförslaget förutsätts det att tredje parter ska ha en öppen och jämlik tillgång till paketservice och infrastruktur som överskrider hemlandets gränser. Kommissionen kommer också att publicera officiella listpriser för tjänsteleverantörer av allmänna tjänster för att öka på konkurrensen och samtidigt öka på prisernas transparens.

Man strävar också efter att öka konsumenternas förtroende för näthandeln, vilket man bland annat gör genom att ge de nationella myndigheterna ökade befogenheter för att kunna övervaka att konsumenternas rättigheter uppfylls. Det här näthandelspaketet som nu presenteras kompletterar de två lagförslagen som utgavs förra året i december angående skapandet av digitalt innehåll och näthandel av varor och annan distansförsäljning samt förslaget om förenkling av momsen som kommer att presenteras hösten 2016.

Nätaffär – en bra affär

Kommissionen förutspår att enbart borttagningen av de avtalsrättsliga skillnaderna kommer att leda till att över 122 000 företag öppnar sina nätbutiker för konsumenter i andra medlemsländer och att till och med 70 miljoner konsumenter kan börja handla på nätet i butiker från andra EU-länder. Det här väntas skapa marknader speciellt för små och medelstora företag, förstärka konkurrensen samt gynna den ekonomiska tillväxten. Det handlar inte om små pengar. Sänkningen av konsumentpriserna förväntas öka konsumtionen i EU med 18 miljarder euro och samtidigt skulle EU:s BNP öka från nuvarande nivå med 4 miljarder euro.

Förslagen har getts vidare till EU-parlamentet och Europarådet för behandling och vi väntar med spänning på förordningarnas slutgiltiga innehåll. Trots den här harmoniseringen av förordningarna tacklas köpmännen fortfarande med många olika praktiska saker i en djungel av förordningar. Vi på Fondia hjälper dig gärna ut ur den här djungeln och det är också ett ämne som jag säkert kommer att återkomma till i mina kommande bloggtexter.