MyFondia VirtuellaJuristen
11 NOVEMBER 2016

Kommentar: EU:s upphovsrättslag i blåsvädret – kommer din musiksmak i fortsättningen att bestämmas av en jurist?

Flera år av diskussioner resulterade till sist i att EU Kommissionen onsdagen den 14.9 föreslog betydande förändringar i EU:s upphovsrättslagstiftning. EU kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker konstaterade att målet är att förnya upphovsrättslagstiftningen så att den fungerar bättre i den digitala tidsåldern. Prioritet nummer ett i kommissionens förslag är en förnyelse som skulle ge musiker, skivbolag och förläggare möjligheten att kräva upphovsrättsersättning speciellt av jättarna inom teknologibranschen i Silicon Valley. Om reformen genomförs skulle det här innebära att utgivarna kunde kräva upphovsrättsersättning bland annat av Google i fall där deras musik, nyheter, texter eller något annat de publicerat dyker upp i exempelvis tjänsterna YouTube eller Google News.

Kommissionen vill också med sitt förslag införa ett krav för teknologiföretagen som gör dem tvungna att använda en viss sorts teknologi. Det vill säga teknologi som förebygger att upphovsrätter inte kränks genom att sådant här material inte publiceras. Om man däremot inte kunnat förhindra att materialet publiceras kunde teknologin också i efterhand automatiskt rensa bort det här materialet från tjänsten. Om upphovsrätten kränkts till exempel på YouTube går det i nuläget enbart att ingripa i fall där den kränkta personen själv meddelat om saken till tjänsten. Förnyelsen skulle ändå inte göra det förbjudet att dela länkar till nyheter, röstinspelningar, videor och annat material på sina konton på social media.

Det är inte svårt att förstå att det här förnyelseförslaget gett upphov till mycket motstånd speciellt från jättarna inom teknologibranschen och från lobbyingorganisationer. Caroline Atkinson från Google konstaterade till exempel i sin blogg att kommissionens förslag skulle leda till att internet blir en plats där allt som laddas upp på nätet först måste godkännas av jurister. Det här utlåtandet från Atkinson speglar den för tillfället pågående trenden där de amerikanska jättarna med starkt känsloladdade argument deltagit i den politiska diskussionen i syfte att påverka de allmänna åsikterna. försvarstalet från Apples verkställande direktör Tim Cook är exempelvis ännu i färskt minne. Han försvarade Apples skattepraxis med starka känslor och anklagade EU:s skattebeslut för att vara ’politiskt skit’.

Många öppet inställda forskare och lobbyingorganisationer inom upphovsrätten håller med Google. Bland dessa finns den brittiska Open Rights Group – organisationen vars verkställande direktör, Jim Killock , hävdade att kommissionens förslag kan anses vara reaktionär. Han menar också att förnyelseförslaget skulle tvinga privata företag att fungera som internetpoliser som försvarar upphovsrättsinnehavare. Kritiker har också poängterat att om en sådan här förnyelse genomförs kommer det att påverka möjligheterna hos startupföretag inom den tekniska sektorn. Övervakningen av upphovsrätter innebär nämligen utmanande tekniska krav.

Inget tvivel att kommissionens förslag också fått ett starkt stöd. Det är alltså tydligt att kommissionens förslag, när det nu går vidare till följande steg i lagstiftningen, kommer att möta både starkt motstånd och starkt stöd. Därför är det också ännu omöjligt att säga vilken form som EU:s upphovsrättslagar i framtiden kommer att anta. En sak som är bra att komma ihåg är ändå att förändringarna knappast ur konsumentsynvinkel är så dramatiska som de känsloladdade lobbyingtalen skulle antyda. Det vill säga, vi jurister kommer nog inte heller i fortsättningen att komma hem till dig och välja vilken musik du borde lyssna på, vilket nog är riktigt bra.