MyFondia VirtuellaJuristen
7 DECEMBER 2016

Julgåvor kan uppfattas som muta

Juristkrönika skriven av Susanne Enger i Chefstidningen nr 8/2016

Vi är i en period på året när man som chef ska hitta användbara och gärna personliga julklappar till medarbetarna – och vad ska man hitta på?Stekpannor, doftljus, praliner eller något annat? Dessutom har ju du som chef också ansvaret för att gällande lag följs. Nedan funderar jag över olika slags gåvor, förmånsskatt, avdragsrätt och risken för mutor. Häng med, så att glädjen varar även sedan paketen är uppackade!

Arbetsgivarens avdragsrätt för julgåvor gäller oavsett belopp, men för att de anställda inte ska förmånsbeskattas ska kostnaden för gåvan understiga 450 kronor inklusive moms. Om beloppet överskrids uppstår förmånsskatt från första kronan – så det finns anledning att tänka sig för innan man svävar ut.

Men alla har ju redan allt? Då finns det i stället många ideella organisationer som tillhandahåller till exempel mikrolån för kvinnligt företagande eller andra välgörande ändamål. Om en sådan gåva ges på begäran av medarbetaren ska den anställde förmånsbeskattas. Om du som arbetsgivare däremot bestämmer att skänka pengar till en ideell organisation istället för julgåvor till personalen, uppkommer inte förmånsskatt för de anställda. Kostnaden för gåvor till välgörenhet blir dock aldrig avdragsgill för arbetsgivaren – måhända kan det vara värt det för att bidra till en bättre värld.

Ytterligare en situation bör kort beröras. Julgåvor som leverantörer och samarbetspartners ger till dina medarbetare kan ge upphov till misstanke om mutbrott. Detsamma gäller de gåvor som ni ger till kunder. Det finns ett antal regler som ska följas och som skiljer sig åt för offentliga och privata arbetsgivare. Institutet mot mutor har författat Näringslivskoden och de arbetsgivare som följer koden kan räkna med att handla korrekt. Kontrollera er code of conduct och personalhandbok så att det finns rätt vägledning för hur medarbetarna ska hantera dessa, ibland delikata, gåvosituationer!

Ta en titt på den ursprungliga artikeln här: