MyFondia VirtuellaJuristen
21 JULI 2016

Fondias värden – min arbetsplats

Framgångsrika organisationer har ofta en karaktäristisk kultur som grundar sig på en stark gemensam värdegrund. Den här värdegrunden å sin sida gynnar en hälsosam och betydelsefull arbetskultur och ger också konkreta och hållbara betydelser åt kunderna. När Fondia grundades år 2004 var tanken att grunda en sådan här värdebaserad organisation. Vår värdegrund skapar en utgångspunkt för all rekrytering, är synlig i vårt kontor samt styr våra personliga utvecklingsmål. Idag kan den värdegrund som vi, fondianerna, skapat beskrivas som ”Våga skapa nytt”, ”Min arbetsplats”, ”Smart juridik”, ”Ge och ta emot” samt paraplybegreppet ”Stolthet och passion” där alla de övriga uttrycken ingår. I den här bloggserien berättar olika fondianer vad de här värderingarna betyder för dem.

Min arbetsplats

Med tanke på att vi tillbringar en stor del av vår vardag på arbetsplatsen är det långtifrån en betydelselös plats. Vi Fondianer ville lyfta upp den här saken som en värdering eftersom vi tror att en människa som mår bra också gör sitt jobb på ett bra sätt. Eftersom arbetsplatsen är en viktig beståndsdel av vardagen spelar trivsamheten där en stor roll för att förebygga välmående.

För oss betyder orden ”My Place to Work” många saker på en och samma gång. För det första handlar det om personlighet – när en människa får och kan vara sig själv på sin arbetsplats är det lätt att rikta sin energi på dagens viktigaste ärenden. Vi ser det som en rikedom att människor inte skapas ur samma mått utan att vi alla har olika tankar, tillvägagångssätt, erfarenheter och utseenden. En kritstrecksrandig kostym garanterar inte nödvändigtvis expertkunnande och ett avslappnat och personligt grepp framom en stoltserande stil ger ofta smidigare resultat.

Pålitlighet, står som grund för allt – dvs. att man kan lita på att vi har ytterst professionella arbetstagare som gör sitt jobb på bästa möjliga sätt. Vi vill värna om frihet och flexibilitet. För oss är det mycket viktigare att titta på vad du får gjort och med hurudan känsla, framom att fokusera på om du gör jobbet på arbetsplatsen eller någon annanstans. Om du till exempel känner att du en sommardag arbetar smidigare på en caféterrass har du rätt att arbeta där. Flexibilitet i vardagen är en fråga om val och vilja - med den utrustning som finns till hands idag finns det inte många verkliga hinder för att du ska kunna arbeta på det ställe som passar bäst enligt din tidtabell och din rytm. En nöjd kund och en välmående fondian (med familj) är också i den här bemärkelsen det bästa måttet för att vi lyckats.

Alla har vi olika saker som vi upplever som givande. Till våra värderingar hör därför också att skapa möjligheter för alla att göra det som de älskar. Om din passion är att vara den bästa möjliga juridiska experten för dina kunder kan du koncentrera dig på det. Å andra sidan kan du lika gärna välja att blomstra som en utmärkt försäljare, coach, utvecklare av tjänster eller till och med som hovmästare. Det viktigaste är att du känner att du kan utveckla dig i ditt arbete och att du får göra något som du njuter av. Om du med glädje fått göra dina arbetsuppgifter syns det också utåt genom positiva resultat.

Hurudana värderingar och angelägenheter värnar man om i din arbetsgemenskap? Förstärker de en positiv kundupplevelse och en genuin balans i arbetslivet? Ger de dig glädje i vardagen?