MyFondia VirtuellaJuristen
27 JUNI 2016

Fondias värden – ge och ta emot

Framgångsrika organisationer har ofta en karaktäristisk kultur som grundar sig på en stark gemensam värdegrund. Den här värdegrunden å sin sida gynnar en hälsosam och betydelsefull arbetskultur och ger också konkreta och hållbara betydelser åt kunderna. När Fondia grundades år 2004 var tanken att grunda en sådan här värdebaserad organisation. Vår värdegrund skapar en utgångspunkt för all rekrytering, är synlig i vårt kontor samt styr våra personliga utvecklingsmål. Idag kan den värdegrund som vi, fondianerna, skapat beskrivas som ”Våga skapa nytt”, ”Min arbetsplats”, ”Smart juridik”, ”Ge och ta emot” samt paraplybegreppet ”Stolthet och passion” där alla de övriga uttrycken ingår. I den här bloggserien berättar olika fondianer vad de här värderingarna betyder för dem.

Ge och ta emot

”På Fondia är du aldrig ensam – vi sätter människorna i första rummet. Vi är beredda att dela med oss av vår tid och vår kunskap och vet när det är dags att fråga efter hjälp. Vi hjälper varandra att briljera.

Fondia är mera än summan av sina delar. Man kan säga att Fondia är din juridikpartner i ordets sanna bemärkelse. Vi lämnar inte en enda av våra kunder ensam med sina problem – vi arbetar proaktivt och vi söker efter fungerande lösningar. Vi hjälper våra kunder att briljera.”

Illustrationen jag tagit med här beskriver den här värderingen genom att visa en grupp glada människor som hjälper en annan grupp med glada människor att flyga. Jag tycker väldigt mycket om den här bildens stämning eftersom den ger en känsla av den glädje som skapas av att förena krafter och av att lyckas tillsammans.

Det finns undersökningar som visar att vi människor ofta får en större tillfredsställelse av att ge en present än av att få en present. Att ge av sig själv verkar alltså vara en egenskap som är inneboende hos människan. Redan i tidernas begynnelse byggdes samhällena upp av att dela med sig – av att ge och ta emot – och det här var nödvändigt för att samhället skulle överleva. Alla kunde bidra med något för det gemensamma goda; jordbrukaren odlade till exempel markens frukter medan jägaren bidrog med sina jaktbyten. Att ge och ta emot har inte bara varit viktigt för att överleva men också på lång sikt för att skapa ett framgångsrikt samhälle.

Vi på Fondia lovar att vi står sid vid sida med våra kunder och hjälper dem med juridisk rådgivning utgående från kundens behov. Vi arbetar på samma sätt som kundens egna interna juridikavdelning eller juridikteam skulle arbeta. Det här förutsätter att vi utnyttjar hela vår breda kunskapspotential. Det är väldigt ovanligt att en ensam expert skulle kunna behärska alla nödvändiga kunskapsområden. Därför är våra jurister vana med att fråga hjälp av sina kollegor. ”Vi kan be om hjälp” är en väldigt viktig attityd när det kommer till att betjäna kunden. Hos oss betraktas det som en hederssak att ha möjligheten att hjälpa genom att erbjuda sitt eget kunnande och know-how till andra.

Jag har redan någon gång tidigare hänvisat till ett meddelande som en viss kollega skickade till fondianerna när hen ännu bara hunnit jobba några månader hos oss: ”Mina första månader på Fondia har gett mig många ”första gången” – upplevelser och en av dem skedde helt nyligen. Jag blev så tacksam över den att jag ville dela med mig av den med er alla. Igår bad jag mina mer erfarna kollegor om hjälp i ett brådskande ärende och det tog inte länge förrän jag fått ett halvt dussin telefonsamtal, e-post och textmeddelanden av er. :) Jag är väldigt glad att jag själv fått uppleva Fondias kultur och att jag dagligen får arbeta med så här underbara människor!”

Jag frågade nyligen av den här kollegan om meddelandet ännu känns relevant fastän det är ett år sedan hen skickade det och det gladde mig att höra att meddelandet ännu har betydelse. En fortgående vilja och till och med glädje att ge och ta emot visar också att framgång inte är ett nollsummespel. Min lycka är inte bort från dig. Tvärtom kan alla dra nytta av att man fritt kan ge och ta emot av varandra.