MyFondia VirtuellaJuristen
21 APRIL 2016

Fondias värdegrund – smart juridik

Framgångsrika organisationer har ofta en karaktäristisk kultur som grundar sig på en stark gemensam värdegrund. Den här värdegrunden å sin sida gynnar en hälsosam och betydelsefull arbetskultur och ger också konkreta och hållbara betydelser åt kunderna. När Fondia grundades år 2004 var tanken att grunda en sådan här värdebaserad organisation. Vår värdegrund skapar en utgångspunkt för all rekrytering, är synlig i vårt kontor samt styr våra personliga utvecklingsmål. Idag kan den värdegrund som vi, fondianerna, skapat beskrivas som ”Våga skapa nytt”, ”Min arbetsplats”, ”Smart juridik”, ”Ge och ta emot” samt paraplybegreppet ”Stolthet och passion” där alla de övriga uttrycken ingår. I den här bloggserien berättar olika fondianer vad de här värderingarna betyder för dem.

Smart juridik – minding our customer’s business is our business

Efter elva år av verksamhet och betydande tillväxt granskade vi på Fondia om vår värdegrund motsvarar den aktuella situationen och om vi lever utgående från den. Under våra möten och i våra arbetsgrupper diskuterades det hur vårt företags värdegrund ser ut nu när företaget nått tidig tonårsålder. Det fanns inga tvivel om att det värde vi skapar åt våra kunder var centralt i vår värdegrund. Vår affärsverksamhet grundar sig ju på att bry oss om våra kunders affärsverksamhet. Förenklat kunde man säga att vår affärsverksamhet enbart kan blomstra när våra kunders affärsverksamheter också blomstrar. Det här är å ena sidan ett enkelt sätt att se på saken men den här förklaringen har också ett djup som sammanfattar grunden för de juridiska tjänster vi erbjuder samt för vår affärsverksamhet. Den här värderingen står som grund när vi utvecklar vårt kunnande, säljer och utvecklar våra tjänster, erbjuder lagstöd och betjänar våra kunder.

Kundens upplevelse, det vill säga vad kunden förväntar sig av oss, är centralt för vår affärsverksamhet. Företaget, styrelsen, ledningen och arbetstagarna måste vara medvetna om vad var och en av kunderna i de olika segmenten önskar sig. Att förbättra kundupplevelsen är en viljesak. När personalen förstår sig på kundernas behov och utmaningar, känner till kunderna och lyckas skapa en kontinuerlig kundupplevelse med kunderna blir det en konkurrensfördel för företaget samt ett sätt för företaget att skilja sig från andra företag.

Sett från våra kunders sida är det givetvis viktigt att våra jurister är experter inom sina egna områden. Det här är alltså utgångspunkten. Dessutom har vi konstaterat att våra kunder har ett behov av lösningar som utgår från deras affärsverksamhet. Kunderna vill se framsteg inom den dagliga juridiken och förväntar sig därför att förslagen som våra jurister kommer med är så tydliga som möjligt. Det är förstås viktigt att man noggrant tänkt genom och granskat saken tillräckligt brett när man funderar ut en lösning men synvinklarna måste också vara pragmatiska och sådana att de gynnar kundens sak. För kunderna är det viktigt att få snabba svar, att de känner att vi tar tag i saker och att vi sköter dem effektivt. En av våra kunder har exempelvis konstaterat: ”Fondia underlättar vår vardag eftersom de kan göra utredningar åt oss som, om vi skulle göra dem själva, skulle vara alldeles för tidskrävande. Vi får bra och täckande utredningar som ändå inte går in på oväsentliga detaljer – skalan är alltså den rätta och behandlingen saklig.

Fondia har internaliserat de ovan nämnda sakerna samt många andra saker som har med kundbetjäning att göra. Det pågår ett fortgående arbete för att utveckla dessa saker. När en kund är vår partner kunde man säga att vi är en del av deras affärsverksamhet. En av våra långvariga kunder konstaterade också: ”Fondia har blivit en fast del av vårt företag. Det känns som att företagen och människorna förstår varandra här.”

I våra värdegrund ingår också att önska våra kunder välkomna till vårt kontor. Vi utgår från ett ”kom som du är” koncept och man behöver inte vara nervös inför ett möte med våra experter. Våra glada butlers önskar kunderna välkomna och erbjuder dem stadens bästa kaffe samt andra läskedrycker. Våra roliga och personliga utrymmen möjliggör också ett avslappnat möte och också kniviga lagfrågor kan på det här sättet skötas i en behaglig miljö.

När jag funderade över hur en förståelse av våra kunder samt kundupplevelsen förverkligas i vår värdegrund blev jag inspirerad att titta efter hur andra företag uppmärksammar kunder i sina värdegrunder. Jag surfade således in på några finländska börbolags nätsidor samt några andra kända företags nätsidor och konstaterade glatt att ingen av dem åtminstone mera använde sig av begreppet ”kundinriktad” i sin värdegrund. Jag har aldrig tyckt om den här termen. Självklart innebär det att man tar kunden i beaktande men det är ändå på något sätt ett klumpigt och tekniskt begrepp som har ett oklart innehåll. Nuförtiden löd värderingarna istället; vi vill erbjuda en kundupplevelse utan like, utmärkt kundbetjäning, att lyssna på kunderna osv. De här värderingarna beskriver på ett konkretare sätt hur man tar i beaktande kunden. Men hur tar de sig uttryck i praktiken? Värderingar som har att göra med betjäning av kunder får inte förbli enbart dekorativa meningar. Om det man lovat kunden inte uppfylls har inte värdegrunden blivit en del av den dagliga verksamheten. När löften bryts eller kunden fått en dålig upplevelse kan det leda till att företaget förlorar kunden.

Företagskulturen formas utgående från värdegrunden och således blir företagens värderingar ihåliga om de enbart existerar som kungörelser. När en företagskultur fungerar utgående från sin värdegrund spelar var och en i företaget sin roll utgående från företagets värderingar. På Fondia befinner sig kunden i centrum av allt tillsammans med personalen och kan på så sätt ses som en del av Fondia. Det gamla ordspråket ”customer is the king” har levt kvar i Fondias värdegrund och har hos oss utvecklats vidare till formen ”Minding our customer’s business is our business.”