MyFondia VirtuellaJuristen
24 JANUARI 2017

Fondia som överväger en First North-notering förstärker sin styrelse med Juha Sarsama och Tuomo Lähdesmäki

Fondia har förstärkt sin styrelse med två nya medlemmar. Juha Sarsama (f. 1965) som valdes till styrelsens ordförande har sedan år 2007 fungerat som Nasdaq Helsingfors noterade Panostajas verkställande direktör. Han är till utbildningen jur.kand. och M.Sc. in Management (Boston University Brussels). Tuomo Lähdesmäki (f. 1957) som valdes till styrelsens vice ordförande är ett erfaret styrelseproffs som i tiderna fungerat bl.a. som Leiras och Elcoteqs verkställande direktör. Han är till utbildningen diplomingenjör och Master of Business Administration (INSEAD). Med dessa nomineringar stärker Fondia sin styrelses kundperspektiv, eftersom de båda nya styrelsemedlemmarna varit Fondias mångåriga kunder. Som styrelsens medlemmar fortsätter Johan Hammarén, Josephine Mickwitz och Marianne Saarikko Janson.

”Fondias mission är att internationalisera sina unika tjänsteinnovationer. Det är en nationell mission, som jag vill vara med i”, konstaterar Juha Sarsama. ”Jag har själv jobbat som advokat och jag värdesätter att Fondia har klarat av att komma med nödvändiga förnyelser inifrån branschen”. Det som gjorde intryck på Tuomo Lähdesmäki var kombinationen av Fondias affärsverksamhetsmodell och företagskultur. ”Jag har på nära håll sett hur svårt det är för ett medelstort företag att hitta lämpliga leverantörer av löpande juridiska tjänster.” Fondias modell är unik och ett utmärkt exempel på en lyckad servicedesign”, konstaterar Lähdesmäki.

Fondia som erbjuder full service inom affärsjuridik, har verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Koncernens omsättning år 2015 var ca 13 miljoner euro och år 2016 uppskattningsvis ca 15 miljoner euro. Fondia har över 100 anställda. Fondia meddelade 12.1.2017 att de utreder möjligheterna att notera sig på Nasdaq Helsingfors First North Finland-marknadsplats. Om en eventuell notering genomförs skulle Fondia bli det första nordiska företaget inom den affärsjuridiska sektorn vars aktier skulle vara föremål för offentlig handel.

Fondia

Tilläggsinformation:

Juha Sarsama, styrelsens ordförande, tel. +35840774 2099

Tuomo Lähdesmäki, styrelsens vice ordförande, tel. +35850 5879648

Marianne Saarikko Janson, Head of Sales, tel. +35820 7205 401