MyFondia VirtuellaJuristen
10 JUNI 2016

Det finns gäss på alla arbetsplatser – alltså personer som inget fastnar på

”Den där typen är som en gås, allting rinner av och inget fastnar.” Så beskriver den verkställande direktören personen som fungerar som arbetsledare för företagets service. Sådana här typer finns på alla arbetsplatser och i alla yrken och uppgifter.

Vi beslöt oss för att tillsammans med den verkställande direktören noggrannare gå genom bristerna i den här förmannens arbetsprestation. Kort sagt hittade vi många brister och försummelser. Så många att det är onödigt att ens börja lista dem här. Om alla de här bristerna i att utföra arbetet skulle ha dykt upp under samma tidpunkt skulle situationen, sett ur arbetstagarens synvinkel, till och med ha kunnat leda till avslutande av arbetsförhållandet. Personen i fråga var ju faktiskt ändå en förman som man kunde ha krävt mycket mera av än från en vanlig arbetstagare. Förmannens försummelser hade dessutom orsakat arbetsgivaren både ekonomiska skador och förlorade kundkontakter. Å andra sidan var man också tvungen att ta i beaktande att förmannen inte hörde till företagets högsta ledning utan till den så kallade ledningen på mellannivå.

Det problematiska i situationen var främst att den här förmannens försummelser och brister i arbetet inte hade dykt upp plötsligt utan att förmannen i själva verket redan i flera år gjort sitt arbete på ett bristfälligt sätt och genom sitt agerande oavbrutet orsakat skada åt arbetsgivaren. Man hade diskuterat med förmannen om saken och uppmanat denne att ändra sina tillvägagångssätt men ingen förändring mot det bättre hade skett. Arbetsgivaren hade inga bevis på de här diskussionerna. Det enda som fanns var det som förmannens egen förman kunde berätta. Förmannen hade dock fått en skriftlig varning om försummelserna.

Från en arbetsrättslig synvinkel hade arbetsgivaren ändå inte tillräcklig grund för att avsluta arbetsförhållandet. Varför inte? Arbetsgivaren hade nog använt sig av alla sakliga medel för att reda upp situationen men inte agerat tillräckligt systematiskt. Den skriftliga varningen som getts till förmannen hade nämligen hunnit föråldras. Att låta tiden gå samt att se genom fingrarna med försummelser leder i sådana här fall till problem för arbetsgivaren. Om man istället skulle ha ingripit i förmannens upprepade försummelser inom ett år efter den skriftliga varningen skulle arbetsgivaren högst antagligen haft en laglig grund att avskeda förmannen.

Så är vi tillbaka på ruta ett. Arbetsgivaren har bland sina anställda en förman som inte klarar av sina arbetsuppgifter på ett ordentligt sätt. Förmannen fick nu en ny skriftlig varning. Arbetsgivaren fick instruktioner för hur man ska göra upp klara mål för förmannen och hur dessa mål ska uppföljas. Det återstår att se om:

  1. typen förblir en gås som inget fastnar på, vilket leder till att arbetsförhållandet upphör eller
  2. om gåsen förändras till något annat, som inte är gjort av teflon, och arbetsförhållandet på det sättet kunde fortsätta, eller
  3. om gåsen till och med kanske börjar värpa guldägg och arbetsförhållandet på så sätt börjar blomstra.

Jag vill vara optimistisk och tro att förmannen kommer att rycka upp sig. Tyvärr förutspår livets realiteter ett annat slutresultat.