MyFondia VirtuellaJuristen
3 APRIL 2013

Connecting cultures – att bygga bro över finska viken

Finland och Sverige utgjorde ett enhetligt kungadöme från tidig medelålder fram till 1809. Då blev Finland istället en del av Ryssland och drygt hundra år därefter lyckligtvis självständigt. Trots att separationen ägde rum över tvåhundra år sedan har Sverige och Finland upprätthållit en nära kontakt. Med den gemensamma historian är det kanske inte så konstigt att dessa två länder kulturellt är varandra lika. Men låt inte skenet bedra!

Kulturer kan jämföras på olika sätt, men för att förstå de nyansskillnader som kan komma att leda till oväntade, överraskande och ibland kanske oönskade missförstånd och hinder är en översiktlig jämförelse av kulturens grundpelare en tillräckligt och tillfredställande metod. En sådan jämförelse kan utgå från kulturens tankar om de fundamentala aspekterna och värderingarna i en demokrati, hur välstånd, jämställdhet, likställighet och empati värderas samt medborgarnas åsikt om vikten av personlig integritet, ekonomiskt oberoende, tilltron till medmänniskorna och respekten av olikheter bland medmänniskorna. Min kvasivetenskapliga jämförelse nedan bygger på åsikter och erfarenheter en finlandssvenska med dubbelt medborgarskap tillförskansat sig under sex år i landet lagom till väster om den 'lite enklare, lite roligare' (sic. - svensk kulturreferens) lillebrodern i öst.

Svenskar värderar demokrati högre än finländare. Förmodligen är svenskar bland de folkslag i världen som värderar de demokratiska företeelserna yttrandefrihet, rösträtt och fria val högst. Analysen över vad detta kan bero på lämnar jag till nästa gång...

Svenskar verkar även vara mer hänsynstagande till sin omgivning och sina medmänniskor. Även om privatlivet och 'privatkulturen' är väldigt individualistisk är samhället i stort kollektivt – 'alla ska med!' Ingen lämnas utanför. Svenskar accepterar lättare olika sociala minoriteter och litar mer på varandra. Svenskar är dessutom mer öppna för förändringar än finländare, som tenderar rynka på näsan åt nymodigheter men accepterar och implementerar dessa ändå, om än ibland decennium efter svenskarna. Finländare i sin tur stödjer i högre utsträckning så kallade mer konventionella värden – till exempel att respektera auktoriteter och uppfostra barnen till lydnad.

Synen på välfärd, framgång och personligt välstånd är däremot rätt så lika i dessa två länder. Däremot är finländare mer stolta över sin nationella identitet, mer fosterländska.

Summa summarum, denna analys indikerar att svenskar kanske är mer radikala emedan finländare håller sig till mer konventionella värderingar och förhållningssätt. Man kan alltså konstatera att dessa två länder, trots sin långa gemensamma historia utvecklat rätt så olika folkkulturer.

Torts att finländare i vissa avseenden kan tyckas mer konservativa har Finland visat framfötterna i framförallt innovation. En öppenhet, envishet och den finska sisun och djärvheten att vara sig själv har möjliggjort banbrytande uppfinningar (abloy-låset, xylitol, AIV-foder, pulsklockan, kolesterolreducerande margarin, reflexer, och såklart bastu!) och framväxten av innovativa och internationellt framgångsrika förteg, till exempel (hör och häpna) Nokia, Rovio, Linux, Fiskars.

Plötsligt verkar finländarna inte så konventionella och stela längre. Kan det vara så enkelt att när man tar steget till företagskulturen och framförallt den internationaliserade företagskulturen så spelar inte de nationella kulturskillnaderna så stor roll.

Genom att bygga en stark företagskultur kan man överbygga stora som små kulturskillnader. På så sätt kan finländarna och svenskarna, trots sina olikheter (de må vara små men kan vara ack så betydelsefulla) hitta tillbaka till sin tidigare gemensamma historia.

Så här har också Fondia tänkt. Byggt en stark företagskultur och sedan en bro över finska viken. Sweden, here comes Fondia - a proud, stubborn and innovative Finn!