MyFondia VirtuellaJuristen
21 JUNI 2016

Booster för juridikens ständiga branschförändring

Förändringen på juridiska branschen som utmaning

Med det budskap som knappt ett halvt år av juridisk erfarenhet gett mig vågar jag säga att många kunders bild av den här branschen påverkas av dess konservativhet. Många kunder överraskas därför positivt när de får höra om Fondias smidiga sätt att erbjuda våra tjänster som en juridikavdelning, Legal Department as a Service. Kunderna uppskattar när företaget kan svara på kundens juridiska frågor med en rätlinjig och businessinriktad utgångspunkt. Trots det här tvingar den föränderliga världen, digitaliseringen och kundernas växande förväntningar oss att hela tiden innovera, förnyas och fungera smidigare. Som nykomling inom den juridiska branschen har jag imponerats av såväl förtroendet som genomsyrar våra kundrelationer som den ansvariga juristens viktiga roll i vårt kundföretag. Jag tror ändå att enbart de aktörer som självständigt förnyar sig samt utmanar branschen och den vedertagna praxisen kommer att överleva i framtiden. Kunderna är inte beredda att betala för att en effektlös, gammaldags och byråkratisk organisation, som har många trappsteg, behandlar deras juridiska frågor. Det vill säga en organisation där stora team diskuterar frågorna i timtal bara för att kunna ge ett ”å ena sidan, fast å andra sidan” - svar åt kunden så att denne i slutändan ändå måste göra de egentliga besluten själv. Redan nu, år 2016, kräver och uppskattar kunderna att den ansvarige juridikavdelningens huvudjurist förstår juridik framför allt från en business-synvinkel och att huvudjuristen snabbt kan ge ett sammandrag över följderna och riskerna för olika beslut samt rekommendationer för hur kunden borde framskrida. I bästa fall görs arbetet proaktivt och förutseende med hjälp av juridiska kartläggningsverktyg och digitala tjänster så att man kan undvika plötsliga ad hoc ingivelser och så att den juridiska helheten består av kontrollerade risker och beslut.

Världens första Sales Booster

Fondianerna är ett fantastiskt gäng. Att förnya olika aspekter och att testa nya arbetssätt samt mod att förändras beskriver på ett bra sätt den här arbetsgemenskapens sätt att verka – något som jag också tidigare i vinter skröt om i en LinkedIn status. Som gammal ringräv när det gäller korporationsmatriser blev jag förvånad och höll på att falla omkull när vi tillsammans med kärngänget rekordsnabbt fick ideat, spexat, förverkligat och utbrett den boost som gjordes över årsskiftet. Någon spefågel kunde kanske ifrågasätta om det då kan ha utförts på ett bra sätt. Med stöd i de övertygande resultat som våra kunder och jurister framförde verbalt (och också med siffror) vågar jag ändå svara ja på den frågan. De beskrivande måtten från början av året bevisar att den väg vi valt tillför tillväxt både till våra kunder och till oss själva.

Min roll här på Fondia kan också sammanfattas i den här boosten. Mina mål är att hitta ännu innovativare lösningar än förr för att få affärsverksamheten att växa genom ekonomiska medel och konkret sett genom att utveckla försäljningen. Under de tre gångna månaderna har jag övertygats om att arbetet i den här organisationen samt med de här innovativa juristerna ger fantastiska förutsättningar för att lyckas med den här uppgiften. Fondias verksamhetssätt understryks också av att jag själv fick välja min titel. Vad tycks? Säg hej till världens kanske enda Sales Booster!

Heja Sverige!

I mitt tidigare arbete på TeliaSonera, numera Telia company, har jag arbetat en hel del i de nordiska länderna och i Baltikum. Därför kändes det naturligt för mig att också ta tag i Fondias internationella tillväxt. Jag använder mycket av min arbetstid till att utöka vår affärsverksamhet och jag har också satt mig själv i blöt genom att bland annat göra kallringningar på svenska. Det här sällskapet uppmuntrar också mig att vara modig, våga pröva på och inte vara rädd för att göra fel.

Att utmana sig själv kan förstås vara pinsamt men också oerhört belönande – också i de fall där man ”misslyckas”. Som exempel kan jag nämna när jag nyligen diskuterade med den verkställande direktören för ett svensk gasellföretag gällande vår LDaaS, juristavdelning, och denne konstaterade: ”Om jag skulle ha vetat att det finns en sådan här tjänst för att bygga upp den juridiska avdelningen skulle jag inte ha anställt egna jurister åt oss.” Någon affär slöts aldrig men jag fick i alla fall ytterligare bekräftelse för att vi är på rätt väg.

Och med det här sagt vågar jag redan ropa över viken; ”heja Sverige, här kommer Fondia”. Vi satsar för tillfället stort på tillväxt i Östersjöområdet och vi växer i Sverige och i Estland. Kauppalehti skrev också om oss i en artikel i februari: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/lakialan-uudistaja-valloittaa-ruotsia-konseptillaan/BihA72S7. Stay tuned!