MyFondia VirtuellaJuristen
28 MARS 2017

Bli ett lönsamt och attraktivt företag genom god arbetsmiljö!

Fondia Legal Services och Tuff Ledarskapsträning erbjuder gemensamt det korta, kostnadsfria och fullmatade seminariet ”Det sitter inte i väggarna” den 30 maj, 21 juni och 26 september. Direkt till anmälan här!

En god arbetsmiljö= kul på jobbet. Det ger ditt företag medarbetare som mår bra och presterar mer.

Dessutom blir ni attraktiva i slagsmålet om de bästa nya kompetenserna. En god social arbetsmiljö är den viktigaste faktorn vid val av ny arbetsgivare, visar en undersökning nyligen gjord av United Minds på uppdrag av Lernia. Hela 73% lyfter fram arbetsmiljön som den viktigaste faktorn vid val av ny arbetsgivare. Och det går inte att fuska sig runt; det är inte er hemsida de söker på – utan de frågar runt bland vänner, bekanta och era medarbetare…

Det lönar sig alltså att ha koll på reglerna, liksom hur man skapar och upprätthåller ett gott arbetsklimat. Kul på jobbet har helt enkelt en gynnsam effekt på företagets samlade framgång och resultat!

Så vad hindrar oss?

En osäkerhet inför den våta filten Arbetsmiljölagen? Rädsla att röra upp spänningar under ytan på jobbet? Någon igenkänningsfaktor där?

Lugn, här kommer ett första steg på vägen i form av ”Det sitter inte i väggarna”, ett kostnadsfritt praktiskt seminarium för dig som är chef eller arbetar inom HR. På köpet får du gott morgonfika och värdefulla insikter.

Under seminariet berättar jag som arbetsrättsjurist på Fondia Legal Services informativt och praktiskt om arbetsmiljölagen och dess senaste komplettering, ”Föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö” om – ja just det, kul på jobbet!

Föreskriften är bindande, dvs arbetsgivaren har skyldighet att följa den och göra medarbetarna delaktiga. Att arbetsgivaren har ansvaret betyder att du som chef eller inom HR har det, så passa på att förkovra dig!

Tuff Ledarskapsträning tar vid under andra hälften av vår seminarietimme och berättar om en mycket framgångsrik metod för att proaktivt behålla ett gott arbetsklimat – eller vända ett som inte fungerar optimalt. Visste du att Tuff har ett unikt erbjudande – om inte nio av tio deltagare från arbetsplatsen tycker att de fått en bestående grund för ett hållbart fungerande samarbete, så fakturerar de inte?!

Fondia och Tuff är två fräscha utmanare i varsin bransch, och vi tror på samarbete. Därför erbjuder vi det här seminariet tillsammans och ser fram emot att träffa just Dig! Du får med dig kunskap och säkerhet inom ett lönsamt område och viktiga insikter för egen del.

Anmäl dig här. Varmt välkommen!