MyFondia VirtuellaJuristen
23 MARS 2016

Är du medveten om vad som händer på din bakgård?

Det verkar som att det inte finns någon brist på skandaler i affärsvärlden nuförtiden. Nokian Tyres utgör det senaste exemplet i och med att företaget medgav att det under flera år fuskat för att uppnå bättre resultat. Volkswagen och dess ledning, å sin sida, lider fortfarande av efterdyningarna av den skandal som företagets fusk gällande dieselutsläpp orsakade. De här händelserna påminner oss om att affärslivet är tävlingsinriktat och att såväl ledningen som arbetstagarna är under en konstant press att uppnå allt större mål och allt högre krav. Med andra ord är frestelsen att tänja på reglerna, för att kunna ligga steget före andra, hela tiden närvarande.

Oetiskt beteende kan orsaka allvarliga skador på ett företags rykte och ekonomiska situation. Ett sådant här beteende kan också leda till att företagets tjänstemän och chefer personligen måste stå till svars för det skedda. Företagens styrelsemedlemmar och dess högsta ledning borde alltså i kölvattnet av de senaste skandalerna ställa följande fråga till sig själva; ”Är jag helt säker på att jag vet vad som händer inom mitt företag?” Kunde något liknande också hända här?”

Det är förståeligt att du inte vill tro att det förekommer oetiskt beteende i ditt företag men tyvärr talar statistiken för något annat. För att kunna skydda ditt företags märke, rykte och värde måste du vara beredd på att fråga de svåra frågorna. Dessutom måste du ingiva och fostra en compliance kultur samt etiskt beteende i ditt företag. För att göra det här ordentligt måste du först förstå de risker som ditt företag står inför.

Det här är orsaken till att riskutvärderingar borde utgöra en hörnsten av alla effektivt fungerande compliance program. Riskutvärdering hjälper dig att förstå vilka risker du står inför så att du vet hur du bäst ska prioritera och bemöta dem. Om det här görs på rätt sätt kan det samtidigt fungera som en metod för att öka dina arbetstagares medvetenhet och vilja att berätta om problem.

Affärsverksamheten ändras konstant och med den också de medföljande riskerna. På grund av det här måste man utföra riskutvärderingar regelbundet och på ett sätt som bäst passar den formen av affärsverksamhet du utför och de risker det innebär. Om du inte utfört någon djup riskutvärdering på ett tag kan det här mycket väl vara den rätta tidpunkten för det.

Bradley Mitchell har fungerat som rådgivare för multinationella företag inom ett brett område av kompetenser inom juridik och affärsverksamhet i redan över 18 år. För tillfället specialiserar sig Brad inom området för etik och compliance och hjälper företag att bygga, förverkliga och förbättra sina compliance program. I Brads expertkunskap ingår att sköta riskutvärderingar, göra förslag på compliance policyer och praxis, ta i bruk kanaler för rapportering, sköta och leda utredningar, planlägga och stå för träning samt att ge råd om vilket tillvägagångssätt som är det bästa.