Simon Cardell

Simon Cardell

Legal Counsel +46 730 458 791 simon.cardell@fondia.com Stockholm

Simon är specialiserad inom kommersiella avtal och aktiebolagsrätt.

Jag drivs framförallt av att kunna agera som ett bollplank till våra kunder och jag eftersträvar alltid att kunna bidra med en praktiskt effektiv lösning utifrån ett affärsdrivet perspektiv. På Fondia arbetar jag med affärsjuridik i allmänhet och framförallt med fokus på aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiella avtal. Jag har dessutom har stor förståelse för såväl affärsmässiga som skattemässiga effekter. Innan jag kom till Fondia arbetade jag under flera års tid som jurist på en revisionsbyrå. 

Fritiden spenderas helst på golfbanan tillsammans med familj och vänner eller på resande fot. Jag har nyligen även funnit intresset för friluftslivet.

Finansmarknad
Företagsöverlåtelser
Finansiering
Kommersiella avtal
Fastigheter

Simon berättar om hur det är att arbeta hos Fondia