Karin

Karin Broman

Senior Legal Counsel +46 709 611 520 karin.broman@fondia.com Göteborg

Karin Broman bistår Fondias kunder bland annat inom konkurrensrätt, avtalsrätt och immaterialrätt

Min passion är innovationsintensiva företag i tillväxtfas och att kunna bistå kunden med de juridiska verktyg som behövs för att de ska nå sina strategiska affärsmål. När jag som jurist sätter mig in i ett ärende, strävar jag efter att bli en möjliggörare, eller att minska kundens legala risker.

Jag har stor kunskap inom immaterialrätt och tillhörande avtalsfrågor, kommersiell avtalsrätt, marknadsrätt och konkurrensfrågor samt frågor om styrelsearbete. Efter många års erfarenhet som anställd jurist på olika bolag, konsult på byrå samt att arbeta i egen regi anslöt jag till Fondia i augusti 2019. Jag tror stenhårt på Fondias strävan att proaktivt stödja våra kunder så att de kan förverkliga sina affärsidéer.

Om jag inte är på jobbet är jag förmodligen ute och löptränar, spelar en runda väldigt dålig golf, paddlar eller seglar.

Kommersiell avtalsrätt
Immaterialrätt
Konkurrensrätt
Marknadsrätt
E-handelsjuridik
Bolagsstyrning
Styrelsearbete
Regelefterlevnad
Fordonsindustrin
IT
Media & event
E-handel
Tech start-ups
Innovationsintensiva bolag

Artiklar och nyheter