Gå till MyFondia
Cecilia

Cecilia Stockmarr

Senior Legal Counsel +46 701 12 07 54 cecilia.stockmarr@fondia.com Stockholm

Med bred branscherfarenhet hjälper Cecilia Stockmarr våra kunder med olika affärsjuridiska frågor.

Min ambition som jurist är att så långt som möjligt arbeta proaktivt och att kalkylera affärsmässiga risker snarare än att släcka bränder. Jag arbetar gärna brett med olika typer av affärsjuridiska frågor och uppdrag.

Med en gedigen bakgrund som bolagsjurist inom flera olika branscher är jag van vid att avgöra vilka behov våra kunder har. Jag har valt att arbeta på Fondia för att det är en verklig föregångare som vill förändra och modernisera juristbranschen och möta den moderna kundens behov.

Utanför arbetstid möter jag dig gärna i en tennismatch.

IT & Tech
Media
Underhållning och kreativa industrier
Detaljhandel
Bolagsrätt
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser och finansiering
General Counsel
Startup-juridik
Styrelsearbete
Bolagsstyrning
Immaterialrätt
Regelefterlevnad