Gå till MyFondia
Elim

Stockholms Sjukhem

"Stockholms Sjukhem behöver trygg och kompetent juridisk rådgivning. Fondia har från dag ett levererat det, med en utmärkt känsla för vår verksamhet och våra unika behov."

Stockholms Sjukhem

Stockohlms Sjukhem är en stiftelse utan vinstsyfte, som har gett stockholmarna sjukvård och omsorg sedan 1867. Vår grundidé, att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka, är densamma idag som när stiftelsen grundades för snart 150 år sedan.

Vi har ett brett vårdutbud med avancerad sjukvård i hemmet, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Till verksamheten hör även en egen enhet för forskning, utveckling, utbildning och innovation.

Stockholms Sjukhem behöver trygg och kompetent juridisk rådgivning. Fondia har från dag ett levererat det, med en utmärkt känsla för vår verksamhet och våra unika behov. I och med att vi har tecknat deras Legal Department as a Service har vi också en fast och förutsebar kostnad, vilket gör att vi kan prioritera vårt huvuduppdrag - vård och omsorg av de långvarigt eller obotligt sjuka.

Fondia gör det helt enkelt lättare med allt det affärsmässiga vi dagligen måste hantera.

Karin Thalén, Sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem

"Med Fondias Legal Department as a Service har vi en fast och förutsägbar kostnad, vilket gör att vi kan prioritera vårt huvuduppdrag - vård och omsorg av de långvarigt eller obotligt sjuka."