LDaaS

Semantix

"Vi har diskuterat att anställa en jurist till som kan sitta vid sidan om och lösa problem men vi skulle aldrig kunna mata på i den takten som vi gör. I och med att ni har flera jurister som kan lösa flera problem skulle vi tappa den flexibilitet som vi har med Fondia."

Semantix

Vi har en relativt liten juridisk avdelning där vi främst hanterar avtal och har därför valt teckna ett ldaas-avtal med Fondia. För oss är det dagliga arbetet som tar mest resurser och därför behöver backas upp.

I dagsläget har vi har en person i Norge. En i Danmark. En i Finland och en i Sverige samt jag. Det betyder att jag får arbeta en hel del med anbud och med de andra länderna vilket innebär att arbetsbördan emellanåt blir oöverstiglig. Så medan vår säljavdelning pitchar och vinner avtal får vi i vår tur mallar som behöver kontrolleras och signeras. Vilket i sin tur leder till att det dagliga och löpande arbete inte hinns med. Och det är där Fondia stiger in.

Det som vi främst behöver hjälp med är löpande avtalsrätt. Det dagliga helt enkelt. Till exempel går vi igenom våra templates en gång om året. Vi ser över våra avtalsmallar. Både för kunder och leverantörer. Då vi dessutom har en hel del tolkar och översättare som jobbar för oss, närmare 7000, måste vi uppdatera även de avtalen.

Dator

"Ett återkommande scenario för oss på Semantix är vi mailar Fondia utan någon som helst framförhållning samtidigt som det dessutom är relativt brådskande. Och det fungerat jättebra. Då vi har en bestämd kontaktjurist i Sverige kan jag i princip rådfråga om vad som helst. När som helst."

Ett återkommande scenario för oss på Semantix är vi mailar Fondia utan någon som helst framförhållning samtidigt som det dessutom är relativt brådskande. Och det fungerar jättebra. Då vi har en bestämd kontaktjurist i Sverige kan jag i princip rådfråga om vad som helst. När som helst.

Emellanåt är det är jättemycket. Ibland det är mindre. Ibland är det värsta pucken. Och varje gång fungerar det bra. Dessutom ser ni till att svara beställare direkt där jag inte behöver vara inblandad och bara kan iaktta hur ni löser det fram och tillbaka.

Vi har diskuterat att anställa en jurist till som kan sitta vid sidan om och lösa problem men vi skulle aldrig kunna mata på i den takten som vi gör. I och med att ni har flera jurister som kan lösa flera problem skulle vi tappa den flexibilitet som vi har med Fondia.

Så nu behöver inte oroa mig om jag frågar för mycket. Men har man anställd måste man anpassa bördan så den hänger med.

Vi har faktiskt även tagit hjälp av Fondia i Finland i vissa HR-relaterade frågor. Så vi suger in er mer och mer i vår verksamhet. Jag tycker att ni ska öppna i Danmark så att jag har er på alla håll.

Carina Vibenius, Chief Legal and Tendering Officer, Semantix