Lyckas med ert dataskyddsarbete nu och i framtiden

1 februari 2023, kl. 8.30-10.00
Fondia Legal Services, Stockholm

Förstår er företagsledning att juridik, informationssäkerhet och dataskydd går hand i hand? Genom detta seminarium ger vi dig en möjlighet att ta kontrollen och skapa förutsättningar för att ditt företag ska få ett hållbart säkerhetsarbete på plats, och samtidigt bli en ambassadör som bibehåller dina kunders och intressenters förtroende.

Fondia Legal Services dataskyddsexperter bjuder tillsammans med Sentors experter inom cybersäkerhet in till ett frukostseminarium kring vad du och ditt företag behöver tänka på för att lyckas med ert dataskyddsarbete nu och i framtiden.

När GDPR implementerades den 25 maj 2018 hade många företag arbetat intensivt med att få policys, rutiner och annat på plats för att vara kompatibla med regelverket. Efter det har många företag inte arbetat lika metodiskt med frågorna trots att lagstiftning, praxis, risker och tekniska lösningar har fortsatt att utvecklas och höga sanktionsavgifter har dömts ut av tillsynsmyndigheter. Ibland kan dataskyddsarbete kännas ensamt och övermäktigt och företagsrepresentanter undrar vad de ska fokusera på för att komma rätt.

För vem?

Detta seminarium vänder sig till dig som vill förstå hur juridik, informationssäkerhet och dataskydd går hand i hand samt vilka möjligheter det finns för en medveten företagsledning att med hjälp av riskanalyser, konsekvensbedömningar och ledningssystem ta fram processer och rutiner som underlättar för verksamheten och samtidigt riskoptimerar dataskyddsarbetet.

Under seminariet kommer Fondia tillsammans med Sentor och er som deltagare att diskutera följande frågor:

  • Vad har hänt inom privacy sedan GDPR infördes år 2018?

  • Vad är fördelarna med att ha ett hållbart och strategiskt dataskyddsarbete och hur kan vi åstadkomma det?

Om Fondia

Fondia är en affärsjuridisk fullservicebyrå med jurister som brinner för att ge värdeskapande och konkret juridisk rådgivning, både i form av traditionell rådgivning och genom mer långsiktiga proaktiva lösningar såsom vår tjänst Legal Department as a Service. Våra mer än 100 jurister finns i Sverige, Finland, Litauen och Estland. Läs mer om Fondia Legal Services.

Om Sentor

Sentor är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som möjliggör för organisationer att digitalisera sina verksamheter på ett säkert sätt. Sedan 2021 är Sentor en del av Accenture. Läs mer om Sentor.

När och var

Den 1 februari öppnar dörrarna kl. 8:00 i Fondia Legal Services lokaler på Kungsgatan 56 i Stockholm för frukost och mingel.

Seminariet börjar kl. 8:30.

Eventet är kostnadsfritt, men 150 sek debiteras om man inte kommer utan att avanmäla sig senast dagen innan.

Eventet har redan varit varför det inte går att registrera sig.