Vi välkomnar affärsjurist Karin Broman till Fondia Göteborg

Fondia
Nyheter 28 oktober 2019

Göteborg

Passion för innovation – något annat vore en underdrift i en beskrivning av Karin Broman. Karins över 20 år långa karriär som IP-jurist kantas av strategiskt och operativt arbete i såväl internationella koncerner och medelstora tillväxtbolag som egen affärsjuridisk verksamhet. Nu fortsätter resan i Fondias IP-team i Göteborg.Chefsjurist, bolagsjurist, inköpsjurist, brand protection manager, styrelseordförande…- listan kan göras lång. Det går i vart fall att konstatera att summan av Karins erfarenheter stavas djup expertis på immaterialrättens område, väl beprövad i olika branscher. Därtill har hon breda kunskaper inom kommersiell avtalsrätt, konkurrensrätt, marknadsrätt, arbetsrätt och bolagsrätt.

”Fondia tilltalade mig oerhört med sin värdegrund, och att vi har ett tydligt affärsfokus med våra juridiska tjänster. Inte minst gillar jag vårt sätt att stödja våra kunder proaktivt.”

Att Karin verkligen brinner för det hon gör syns inte minst på ett ideellt plan, där hon förutom sitt juryåtagande i Venture Cup även är engagerad som styrelseledamot i VIRK, medlem i Styrelseakademien och Innovationsledarna.

Till hennes fritidsintressen hör kajakpaddling, segling och att spela dålig golf - en dröm om att parera arbetet som IP-jurist med en professionell golfkarriär är det med andra ord inte tal om. Hos Fondia kommer Karin fokusera på det hon gör bäst – att hjälpa innovationsintensiva tillväxtföretag att växa i sin affär. Det bland annat genom att driva en riktad satsning mot fordonsindustrin:

”Mitt fokus kommer att ligga på att bistå innovativa företag, gärna inom fordonsbranschen, med deras utmaningar att säkra lönsamhet och bygga värde i olika samarbeten som man sen kan kapitalisera på. Företag med en tydlig IP-strategi jobbar effektivare med att långsiktigt stärka sin konkurrenskraft. Vinnare blir de företag som förmår bygga sina IP-portföljer kring nya teknologier, paketera detta i konkurrenskraftiga affärserbjudanden och härigenom kapitalisera på sina IP tillgångar.”

Vi hälsar Karin välkommen och ser fram emot en spännande tid framöver!