MyFondia

Sandorių komanda rūpinasi:

  • deramos teisinės analizės (due diligence) rengimu ir jos rezultatais grindžiamų rekomendacijų pateikimu
  • virtualių duomenų saugyklų sukūrimu ir valdymu
  • susijungimų ir įsigijimų projektų valdymu, administravimu, derinimu ir dokumentų įforminimu
  • finansavimo etapais ir susitarimais, įskaitant bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama viešai, klausimus
  • susitarimus dėl jungtinės veiklos
Mūsų teisininkai įgijo patirties:
  • Dirbdami teisės konsultantais, įvairiuose sandoriuose patardami pardavėjui ar pirkėjui, investuotojui ar perkamai bendrovei bei dalyvaudami kapitalo investuotojų portfelių projektuose
  • Dirbdami valstybės ir privačių įmonių, nekilnojamojo turto įmonių, investuotojų, augimo bendrovių, asociacijų ir patikos fondų patarėjais