Atidaryti MyFondia

Pasinaudokite duomenų subjektų teisių įgyvendinimo atmintine!

Fondia
Aktualu 2022-05-16

Data protection

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (BDAR) yra nustatytos duomenų subjektų teisės, kurios skatina skaidrumą bei bendravimo aiškumą, o tuo pačiu kuria didesnį organizacijų ir asmenų tarpusavio pasitikėjimą. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo organizavimas gali turėti didelės įtakos įmonių veiklos procesams, ypatingai atsižvelgiant į BDAR 12 str. 3 d. numatytą 1 mėn. terminą, per kurį duomenų valdytojas turi pateikti informaciją.

Mūsų duomenų apsaugos ekspertai skatina tinkamai pasiruošti duomenų subjektų prašymų gavimui bei rekomenduoja iš anksto aprašyti organizacijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūros žingsnius. Žemiau pateikiame pagrindinius dalykus, kurie yra svarbūs, siekiant sukurti tokią procedūrą.

BDAR numato šias duomenų subjektų teises: į skaidrų bendravimą ir informaciją (12–14 str.); susipažinti su tvarkomais duomenų subjekto asmens duomenimis (15 str.); reikalauti ištaisyti netikslius su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis (16 str.); reikalauti ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (17 str.); apriboti asmens duomenų tvarkymą (18 str.); teisę į asmens duomenų perkeliamumą (20 str.); nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (21 str.); kad duomenų subjektui nebūtų taikomas automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas (22 str.).

Kas yra svarbu aprašant duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūrą, pateikiame atmintinėje čia.