MyFondia VirtuaaliLakimies
Satu Pohja
Senior Legal Counsel
’’

Liityin fondiaanien joukkoon vuonna 2019 työskenneltyäni ennen sitä yli yhdeksän vuotta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tehtäväni painottuvat ympäristö-, kiinteistö- ja rakentamisjuridiikkaan, mutta kokemukseni turvin avustan asiakkaitamme monenlaisissa juridisissa kysymyksissä. Minulla on kokemusta sekä riidanratkaisusta, rikosprosessista että hallinnollisista menettelyistä. Kokemusta on karttunut myös lainlaadinnasta sekä lakien soveltamisesta esimerkiksi käräjä- ja hallinto-oikeudessa sekä asianajollisissa tehtävissä.

Olen suorittanut tuomioistuinharjoittelun Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, Lahdessa. Työskentelen pääosin Fondian Lahden toimistossa ja koska Lahti on myös kotipaikkani, niin luonnollisesti hiihto ja muut urheilulajit ovat lähellä sydäntäni.

Osaaminen & kokemus
Blogit ja Tapahtumat