MyFondia VirtuaaliLakimies

Tarjoamme asiakkaillemme kaikki yhtiön, johdon sekä omistajien tarpeisiin liittyvät yritysrakenteisiin, yhtiöoikeuteen ja riskienhallintaan liittyvät oikeudelliset palvelut.

Yhtiöoikeuden asiantuntijamme avustavat mm. seuraavissa asioissa:

 • corporate governance eli hyvän hallinnon toteuttaminen ja parhaat käytännöt
 • kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt
 • johdon vastuukysymykset
 • osakassopimusten laatiminen ja tulkintakysymykset
 • yhtiökokousten dokumentaatio, puheenjohtajuus sekä sihteerin tehtävät
 • hallituksen sihteerin tehtävät

Neuvomme myös pörssiyhtiöihin soveltuvissa arvopaperimarkkinalakia ja markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä muita soveltuvia säännöksiä ja ohjeita koskevissa kysymyksissä.

Asiakkainamme on sekä yksityisiä että julkisia osakeyhtiöitä, startupeista kansainvälisiin konserneihin. Helposti lähestyttävät lakimiehemme ovat kokeneita neuvonantajia eri vaiheiden kasvuyhtiöille.

Yhtiökokous

Kokenut tiimimme hoitaa yhtiökokoukset ammattiaidolla.

 • Yhtiökokousdokumentaatio ja järjestelyt
 • Puheenjohtajana toimiminen
 • Kokouksen sihteerin tehtävät

Hyvä hallinto

Corporate Governance edistää hyviä ja eettisiä menettelytapoja yhtiön hallinnossa.

 • Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät
 • Hallituksen työjärjestykset ja vastaavia hallitustyötä ohjaavia kirjallisia hallinnointiohjeita.
 • Sisäpiirihallinto
 • Riskienhallinta

Sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät

Hyvin rakennetut kannustimet palvelevat sekä yhtiön liiketoiminta- että sitouttamisstrategiaa. Kokeneet lakimiehemme neuvovat kasvuyhtiöitä, pääomasijoittajia sekä start-upeja.

 • Optio-ohjelmat ja osakeperusteiset järjestelmät
 • Vähemmistöosakassopimukset

Yhtiöoikeuden asiantuntijat apunasi

Kokeneet yhtiöoikeuslakimiehemme neuvovat sekä yksityisiä että listattuja yhtiötä kaikissa yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Tutustu tarkemmin lakimiehiimme tai ota heihin suoraan yhteyttä. Yhtiöoikeustiimiä vetää Soila Söderström.

Lisää yhtiöoikeuden asiantuntijoita

Yritysjuridiikan ajankohtaiset aiheet asiantuntijoidemme ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti käsitteleminä.

Siirry blogiin