MyFondia VirtuaaliLakimies

Henkilötietojen käsittelyn ja yksityisyyden suojan lisäksi lakimiehemme neuvovat asiakasyrityksiämme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Tietosuojatiimimme jäsenillä on pitkä työkokemus liiketoimintalähtöisten ratkaisujen löytämiseksi tietosuojakysymyksissä. 

Autamme yritystäsi esimerkiksi seuraavissa tietosuoja-asioissa:

 • Kansainväliset tietojensiirrot ja tietojenkäsittelysopimukset
 • Tietosuojakartoitukset ja tietosuojavaikutustenarvioinnit
 • Tietoturvaloukkausprosessit
 • Ilmoitus- ja lupamenettelyt sekä yhteydenpito viranomaisiin
 • Tietosuojavastaavan tehtäviin liittyvät kysymykset
 • Tietosuojaselosteiden ja tietosuojaohjeistusten laatiminen

Tietosuoja koskettaa kaikkea liiketoimintaa ja asiakkaita palveluiden eri vaiheissa

Jatkuvasti digitalisoituva yritystoiminta ei tunne maarajoja ja tietojen käsittelyyn ja suojaamiseen asetetut vaatimukset tulee huomioida aiempaa laajemmin. Eri maiden tietosuojalakimiehillämme on asiantuntemusta sekä kansallisesta että globaalista sääntelystä, jota hyödynnämme maarajat ylittävässä tiimityöskentelyssä.  

Tietosuojatiimme neuvoo asiakkaistamme kaikissa toimialaryhmissämme:

 • Työelämän tietosuoja
 • Terveydenhuollon tietojen käsittely
 • Liiketoimintamenettelyjen tietojen käsittely
 • Markkinointi ja kuluttajasuoja
 • Kiinteistöala
 • Pelialan tietojen käsittely
 • Rahoitusala

Tietosuojan avulla voit osoittaa, että yrityksesi käsittelee henkilötietoja läpinäkyvästi ja asianmukaisesti. 

Tietosuojan asiantuntijat apunasi

Kokeneet tietosuojalakimiehemme auttavat ammattitaidolla henkilötietojen käsittelyn ja yksityisyyden suojan kysymyksissä. Tutustu tarkemmin lakimiehiimme tai ota heihin suoraan yhteyttä. Tietosuojatiimiä vetää Elina Honkajuuri.

Lisää tietosuojan asiantuntijoita

Yritysjuridiikan ajankohtaiset aiheet asiantuntijoidemme ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti käsitteleminä.

Siirry blogiin