MyFondia VirtuaaliLakimies

Fondian proaktiiviseen toimintatapaan kuuluu olennaisena osana pyrkimys auttaa asiakkaita ennaltaehkäisemään ja välttämään riidat. Kaikilta riidoilta ei kuitenkaan voi välttyä. Riidanratkaisutiimimme hoitaa asiantuntevasti neuvottelut, sovittelut, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt. Lakimiehemme hoitavat myös rikosoikeudenkäyntejä, jotka liittyvät esimerkiksi työturvallisuuteen tai yrityksen varojen tai liikesalaisuuksien väärinkäyttötapauksiin.

Riidanratkaisun lakimiehemme hoitavat kokemuksella:

 • Työsuhde-, johtajasopimus- ja osakassopimusriidat
 • Rakennusurakkariidat​
 • Toimitus-, palvelu- ja yhteistyösopimusriidat
 • Yritysjärjestelyihin liittyvät riidat​
 • Kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin ja julkisiin hankintoihin liittyvät riidat
 • IT-sopimusriidat​
 • Franchising-sopimusriidat​
 • Leasing-, vuokra- ja kauppasopimusriidat​
 • IPR- ja liikesalaisuusriidat ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa​
 • Vahingonkorvausasiat

Fondian riidanratkaisun asiantuntijat ovat:

 • Kokeneita asiamiehiä mm. ​riita- ja rikosoikeudenkäynneissä, ​kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä ja ​sovitteluissa Suomessa ja Ruotsissa​​
 • Toimineet välimiehinä ja sovittelijoina​​
 • Kokeneita johtamaan ja koordinoimaan yritysten kansainvälisiä ja kotimaisia riitaprosesseja
 • Kouluttaneet erilaisissa tilaisuuksissa

Yritysjuridiikan ajankohtaiset aiheet asiantuntijoidemme ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti käsitteleminä.

Siirry blogiin