MyFondia VirtuaaliLakimies

Kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen lakimiehemme hoitavat asiantuntemuksella kilpailuoikeudelliset toimeksiannot sekä julkisissa hankinnoissa kaiken kilpailutuksista valitusprosesseihin.

Asiantuntijamme avustavat kilpailu-, hankinta- ja EU-oikeudellisissa asioissa:

  • Kartellitutkinnat
  • Jakelusopimukset
  • Tarjouskilpailut
  • Hankintamenettelyt
  • Valitusmenettelyt markkinaoikeudessa
  • Valtion tuet

Kokeneella lakimiestiimillämme on käytännön ymmärrys kilpailusta ja kilpailutuksista yritysten liiketoiminnassa. Sekä kilpailuoikeudessa että hankinnoissa toimintatapamme on ennaltaehkäisevä ja ohjaamme sinut oikeisiin ratkaisuihin jo alusta alkaen. Asiantuntijamme ovat työskennelleet vuosia asiamiehinä, yritysten sisäisinä in-house -juristeina ja markkinaoikeudessa.

Yritysten välinen toiminta ja kilpailuoikeus

Oikein käytettyinä kilpailuoikeuden säännöt mahdollistavat liiketoiminnassasi parhaan mahdollisen lopputuloksen. Eri maiden kilpailuoikeuslakimiehillämme on asiantuntemusta sekä kansallisesta että globaalista sääntelystä, jota hyödynnämme maarajat ylittävässä tiimityöskentelyssä. 

Eri maiden lakimiehemme neuvovat asiakkaitamme paikallisen kilpailulainsäädännön kysymyksissä sekä rajat ylittävästi EU-sääntelyssä. Lakimiehemme avustavat yrityksiä esimerkiksi kartellitutkinnan alettua, yrityskaupan ylittäessä kilpailuviranomaisen tutkintakynnyksen ja erilaisissa valtiontukikysymyksissä.

Julkiset hankinnat

Neuvomme hankintayksiköitä hankintamenettelyn koukeroissa tai toimimme asiakasyrityksen apuna tarjouksen laatimisessa. Lakimiehemme arvioivat, onko hankintapäätös hankintalain tai tarjouspyynnön mukainen ja arvioivat mahdollisen valituksen menestymismahdollisuudet ja riskit. Avustamme valitusprosessissa tarjoajien lisäksi hankintayksiköitä ja lausunnonantajia tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Hankintajuristimme ovat toimineet sekä hankintayksikössä että tarjoajayrityksen edustajana. Monet asiantuntijoistamme ovat työskennelleet markkinaoikeudessa hankintavalitusten parissa.

Kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen asiantuntijat apunasi

Lakimiestemme avulla otat kilpailuoikeuden ja hankintojen toimintatavat helposti osaksi yrityksesi arkea. Tutustu tarkemmin lakimiehiimme tai ota heihin suoraan yhteyttä.

Lisää kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen asiantuntijoita

Yritysjuridiikan ajankohtaiset aiheet asiantuntijoidemme ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti käsitteleminä.

Siirry blogiin