Markus Riikonen

Senior Legal Counsel +358 20 7205 766 markus.riikonen@fondia.com Helsinki

Markus Riikonen

Neuvon sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaita esimerkiksi erilaisissa liiketoimintasopimuksissa, yhtiöoikeudessa ja yritysjärjestelyissä, rakentamisen ja laitostoimitusten projektijuridiikassa, riidanratkaisussa, sekä yleisessä oikeudellisessa neuvonnassa.

Juristina minulla on monipuolinen kokemus sekä in-house juristin roolista että asianajotoimistosta. Tämän lisäksi olen työskennellyt suuressa konsernissa kaupallisessa roolissa myynnissä sekä projektijohtajana. Taustani johdosta työskentelen luontevasti yritysten eri tasoilla niin omistajien, johdon ja myynnin, kuin myös teknisen puolen kanssa.

Työssäni keskityn olennaisiin asioihin yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta ja vältän tarpeetonta ajan ja resurssien käyttämistä. Tästä syystä Fondialle siirtyminen vuonna 2021 oli luonnollinen valinta, koska Fondian palvelut perustuvat samaan ajatukseen.

Liiketoimintasopimukset
Riidanratkaisu
Yhtiöoikeus
Yritysjärjestelyt, rahoitus ja pääomasijoittaminen
Rakentaminen