Arbetsrätt

Lappset Oy

"Fondia on toiminut meillä ulkoistettuna lakiosastona ja tässä on päästy niin syvälle, että toimeksiantoja on voinut antaa hyvin suoraviivaisesti, ei ole tarvinnut laajasti taustoittaa. Ja Fondian lakimies on ymmärtänyt, mikä meidän liiketoiminnassa on oleellista, ja miten yksittäinen järjestely tai sopimus suhteutuu olemassa olevaan."

Lappset Oy

Fondia on toiminut meillä ulkoistettuna lakiosastona ja tässä on päästy niin syvälle, että toimeksiantoja on voinut antaa hyvin suoraviivaisesti, ei ole tarvinnut laajasti taustoittaa. Ja Fondian lakimies on ymmärtänyt, mikä meidän liiketoiminnassa on oleellista, ja miten yksittäinen järjestely tai sopimus suhteutuu olemassa olevaan.

Me olemme pyrkineet yhtenäistämään toimintatapoja kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, sopimusasiat mukaan lukien. Fondian kanssa tehtyjä mallisopimuksia on käytetty konserninlaajuisesti, ja näin on saatu tehostettua toimintaa.

Fondiassa on varsin kokeneita juristeja, joista moni on työskennellyt teollisuuden parissa, mikä on tuonut tiettyä näkemyksellisyyttä oikeudelliseen neuvontaan. Fondian neuvonanto ei ole rajoittunut pelkästään juridisiin aspekteihin, vaan he pystyvät tarvittaessa ottamaan kantaa myös liiketoimintaan.

Yhteistyö Fondian kanssa on sujunut oikein hyvin. Olemme ottaneet käyttöön toimintatavan, jossa on aina ennakkoon aikataulutettu kuukausipalaveri. Siinä käydään läpi ajankohtaiset asiat ja liiketoiminnan tapahtumat niin, että pysytään kartalla.

Olemme päätyneet ulkoistamaan liiketoiminnallisten sopimusten laadinnan Fondialle, niin että itselläni on ollut koordinoiva rooli. Fondia on toiminut aikataulujen mukaisesti, sovituista asioista on pidetty kiinni, ja työn laatu on ollut poikkeuksetta hyvää.

Fondia Digitalization

"Fondiassa on varsin kokeneita juristeja, joista moni on työskennellyt teollisuuden parissa."